netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.234
15460

From-Tray feature to get a Windows Desktop Color!

 /

How to restart windows programs or processes with ProcessKO?

 /

User Requests?

 /

 Schneeflocken, Blumen, Blätter am Windows Desktop fallen lassen!

 /

Simple Digital Desktop Clock Sample on Windows 10, 8.1, 7!

 /

What is an Office Product Key Card?

 /

How to change the Windows 8.1 / 8 indexing options (advanced searching)?

 /

Direct X in Windows 10 ausfindig machen!

 /

Where is paint in windows 10, how to find,  run, start?

 /

Kann ich die Windows-7 Explorer Adressleiste auf klassisch ändern?

 /

Locate Direct X in Windows 10!

 /

Can i start Always MouseWheel always minimized (To-tray)?

 /