NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » appletalk

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras appletalk ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / APPLETALK

netsh ras appletalk - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras appletalk". / Windows 2000/XP
netsh, ras, appletalk, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show config
Viser brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete routefilter
Sletter OSPF-rutefilter.
netsh lan help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx sap show interface
Viser protokollkonfigurasjonen p? et grensesnitt.
netsh routing ip add boundary
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 set state
Angir 6-til-4-tilstanden .Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/appletalk.htm
0.171
15460

Can I delete Duplicate of the images ergo Pictures, (rename, select) ?

 /

What is maximum number of hops to search for target host?

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

How to uninstall programs in Windows 8 / 10 and 8.1?

 /

Keep the Microsoft Windows PC on or put to sleep!

 /

Create a new Favorite Run-Dialog Command, how to?

 /

Add folder with subfolder and files to change the timestamp!

 /

Where are other Windows 10 features, how to activate it?

 /

Start Disk Check in Windows-10 Explorer!

 /

Can I customize Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Occasional problems with "*.qdr" files. The icon is now red not blue!

 /

Can I create a virtual hard disk on Windows 8, 8.1 and Win 10 (VHD)?

 /