NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete authtype - Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - kommando Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
netsh lan reconnect
Kobler til et grensesnitt p? nytt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.171
12626

Where is MS Paint in Windows 10, how to find,  run, start?

 /

Run in windows 8.1 / 10 (find, dialog, box, start, open)?

 /

Import from the clipboard text and windows commands!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Windows-Explorer als Standard Dateimanager!

 /

Why have the LED Screen bad pixels and points?

 /

Wie kann ich die Bookmarks von FLOCK importieren ?

 /

How long does the installation of Windows 8 and 8.1?

 /

Restore standard libraries in Windows 10!

 /

What are wildcards?

 /

How to show Recycle Bin Icon on the Windows 7 Desktop?

 /

The Stop Watch stops the countdown at mouse click!

 /