NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete authtype - Sletter en godkjenningstype fra RAS-serveren. delete link - Sletter fra listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om delete multilink - Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om delete registeredserver - Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- server i Active Directory på angitt domene.

NETSH / RAS / DELETE

netsh ras delete - Windows 2000/XP - kommando Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set teredo
Angir Teredo-tilstand.
netsh routing ip show protocol
Viser alle konfigurerte IP-protokoller.
netsh ras appletalk help
Viser en liste over kommandoer.
netsh firewall show currentprofile
Viser gjeldende brannmurprofil.
netsh routing ip ospf delete virtif
Sletter angitt virtuelt grensesnitt.
netsh lan reconnect
Kobler til et grensesnitt p? nytt.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Fjerner elementer fra en tabell. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete.htm
0.218
12626

Wie kann ich Clear Type in Windows 8.1 und 10 deaktivieren?

 /

The desktop icons or symbols in Vista / and Windows 10/8.1 are much too large!

 /

Alternative to the Windows 11, 10, ... and MS Server Run-Dialog + extra features!

 /

How can I customize the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Leider sprang meine Bitdefender Security an in GetWindowText?

 /

Hilfreiche Start Parameter bei portablem Q-Dir Einsatz!

 /

 Unexpected movements of the Windows mouse pointer!

 /

Problem: Students create new desktop icons and swap positions!

 /

So übersetzen Sie DesktopOK in Ihrer Sprache!

 /

Is CannaPower illegal?

 /

Can I open the installed applications (APPs) on my Samsung Galaxy?

 /

Deactivate the Windows 11 grouping in the file explorer!

 /