NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domene [server = ] server ] Avregistrerer den angitte Windows 2000-datamaskinen som en RAS- server i Active Directory for det angitte domenet. server - datamaskinnavnet til datamaskinen som skal registreres som en RAS-server. Hvis ingen server angis, vil data- maskinen som utstedte kommandoen brukes. domene - domenet som den angitte serveren skal registreres i. Hvis intet domene angis, brukes primærdomenet til data- maskinen som utstedte kommandoen.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - kommando Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.077

How to activate on screen keyboard windows 10?

 /

What is an EXE file?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Microsoft Server 2016 and 2012 Difference?

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /

How to view and use the fonts without installing the windows font file?

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Desktopverknüpfung für den Taschenrechner am Windows 10 Desktop (autostart)!  

 /