NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » delete » registeredserver

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras delete registeredserver ? delete registeredserver [ [domain = ] domene [server = ] server ] Avregistrerer den angitte Windows 2000-datamaskinen som en RAS- server i Active Directory for det angitte domenet. server - datamaskinnavnet til datamaskinen som skal registreres som en RAS-server. Hvis ingen server angis, vil data- maskinen som utstedte kommandoen brukes. domene - domenet som den angitte serveren skal registreres i. Hvis intet domene angis, brukes primærdomenet til data- maskinen som utstedte kommandoen.

NETSH / RAS / DELETE / REGISTEREDSERVER

netsh ras delete registeredserver - Windows 2000/XP - kommando Avregistrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS- / Windows 2000/XP
netsh, ras, delete, registeredserver, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh lan add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/delete/registeredserver.htm
0.077

Is there a search function in Quad Explorer?

 /

Defragmentierung und Konsolidierung, was ist das, Unterschied defragmentieren / konsolidieren?

 /

Where can I find in Windows 8.1 and 10 allowed programs to communicate through Firewall?

 /

Create Favorite fast open Folders or Start Programs!

 /

Print multiple pictures on one page, Windows 10!

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Multiple Explorer Panel Preview not only for Windows 10!

 /

File and Files?

 /