NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger elementer til i en tabell. delete - Fjerner elementer fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / RAS / IP

netsh ras ip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP
netsh, ras, ip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr show
Viser identitetsrelatert informasjon.
netsh bridge dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip dnsproxy help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 isatap show state
Viser ISATAP-tilstand.
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh ras ip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ip.htm
0.359
13237

Turn off Please Sleep in Don't Sleep for all Windows OS?

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

Schriftarten löschen in FontViewOK (Windows Papierkorb)!

 /

Windows 10 Home or Pro version?

 /

Can I query the color values ​​in my MS Office with this?

 /

Öffnen der erweiterten Systemeinstellungen in Windows 10 (vier Lösungen)!

 /

Turn off / enable the touch keyboard under Windows 10, example please?

 /

OneDrive does not appear in Explorer Windows 10, 8.1!

 /

Windows Z menu as an alternative to the Windows X menu (10, 8.1, 7)!

 /

How can I maximize the number of windows desktop icon (border, font size)?

 /

Windows 10 stop search processing File Explorer!

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /