NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » ipx » set » nodereq

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras ipx set nodereq ? set nodereq [mode = ] ALLOW|DENY Angir om klienter som ringer inn tillates å be om deres egne IPX- nodenumre. mode - modusen ALLOW - tillat at klienter ber om egne IPX-nodenumre. DENY - ikke tillat at klienter ber om egne IPX-nodenumre.

NETSH / RAS / IPX / SET / NODEREQ

netsh ras ipx set nodereq - Windows 2000/XP - kommando Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre. / Windows 2000/XP
netsh, ras, ipx, set, nodereq, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip show
Viser informasjon.
netsh p2p pnrp peer add
Legger til oppf?ringer.
netsh diag show all
Viser alle kategorier.
netsh routing ip nat add addressmapping
Legger en IP-adressetilordning til adresseutvalget for NAT-grensesnittet
netsh interface portproxy add v4tov6
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx netbios delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/ipx/set/nodereq.htm
0.14

Windows 10 Internet Explorer, how do I find the status bar / menu bar?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

How to add control panel to start menu in Windows 8.1/8?

 /

Start / Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1/8!

 /

Mausrad-Befehle, auch wenn kein Fenster-Fokus, für alle MS-Betriebssysteme!

 /

Windows 8 ohne Benutzerauswahl bei der Anmeldung am Startbildschirm?

 /

Where is the Quick Launch for the Windows 10 Taskbar, can I enable?

 /

How to set in Windows 8.1 / 10 associations for file type: open with multiple programs or apps?

 /