NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » authmode

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set authmode ? set authmode [mode = ] STANDARD|NODCC|BYPASS Angir modusen som bestemmer om og når klienter som ringer inn skal godkjennes. mode - Modusen STANDARD - Alle enheter må godkjennes. NODCC - Direkte tilkoblede enheter godkjennes ikke. BYPASS - Godkjenning er ikke nødvendig for noen enheter.

NETSH / RAS / SET / AUTHMODE

netsh ras set authmode - Windows 2000/XP - kommando Angir godkjenningsmodusen. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, authmode, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx netbios set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay add interface
aktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser innhold i Winsock-katalog.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir godkjenningsmodusen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set/authmode.htm
0.171
13418

Viele weitere Windows Tools und Features in Desktop-OK!

 /

DontSleep deaktivieren über den Windows To-Tray Bereich!

 /

Run Windows 8.1 or 10 explorer in administrative mode (open, call, start, find)?

 /

Where is the search results directory / directory on Windows 10, 8.1, 7?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog to run Commands!

 /

How can I get rid of the Desktop Pixel Query Software on Windows 10, ...?

 /

What is a cmd.exe?

 /

Change the Directory in Command Prompt Tab-View!

 /

Auto-Power-Options the Energy-Plan switcher for Windows!

 /

Starting PowerShell on Windows 10 as an Admin!

 /

Print the File Explorer thumbnails to see it on paper!

 /

Back to 1803 from Windows 10 1809 October 2018 Auto-Update bugs, can I?

 /