netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] brukernavn [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] tilbakeringingsnummer ] Angir brukeregenskaper for RAS. brukernavn - brukerens påloggingsnavn. dialin - om brukeren tillates å ringe inn PERMIT - tillat at brukeren ringer inn. DENY - tillat ikke at brukeren ringer inn. POLICY - bruk policyer for ekstern pålogging. cbpolicy - tilbakeringingspolicyen for brukeren. Tilbakeringings- funksjonen brukes til å spare brukeren kostnadene for telefonsamtalen. NONE - tilbakeringing tillates ikke for brukeren CALLER - bruker kan angi tilbakeringingsnummer ved oppringing ADMIN - ring alltid opp brukeren på tilbakeringingsnummeret cbnumber - nummer som skal brukes når cbpolicy er ADMIN Obs! Alternativet POLICY er ikke tilgjengelig for brukere som hører til et domene i blandet modus. For disse brukerne antas POLICY å bety DENY.

NETSH / RAS / SET / USER


Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
Windows-10


... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To


Windows 10 How To


... Windows 11 How To
... Windows 10 FAQAngir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.062
13275
Windows 11 detect auto HDR support? What does data verify (verification)? Windows 11: manage, backup and restore network passwords! Open Internet Options in Windows 11, how to? Safely Remove Drives is missing from the Windows 11 taskbar, why? Windows 11: manage, backup and restore network passwords! Use timestamps from a specific windows file or folder! Use timestamps from a specific windows file or folder! Where is the Windows Subsystem for Linux on Windows 11? Where is voice control on windows 11?(0)