NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » set » user

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras set user ? set user [name = ] brukernavn [dialin = ] PERMIT|DENY|POLICY [ [cbpolicy = ] NONE|CALLER|ADMIN [cbnumber = ] tilbakeringingsnummer ] Angir brukeregenskaper for RAS. brukernavn - brukerens påloggingsnavn. dialin - om brukeren tillates å ringe inn PERMIT - tillat at brukeren ringer inn. DENY - tillat ikke at brukeren ringer inn. POLICY - bruk policyer for ekstern pålogging. cbpolicy - tilbakeringingspolicyen for brukeren. Tilbakeringings- funksjonen brukes til å spare brukeren kostnadene for telefonsamtalen. NONE - tilbakeringing tillates ikke for brukeren CALLER - bruker kan angi tilbakeringingsnummer ved oppringing ADMIN - ring alltid opp brukeren på tilbakeringingsnummeret cbnumber - nummer som skal brukes når cbpolicy er ADMIN Obs! Alternativet POLICY er ikke tilgjengelig for brukere som hører til et domene i blandet modus. For disse brukerne antas POLICY å bety DENY.

NETSH / RAS / SET / USER

netsh ras set user - Windows 2000/XP - kommando Angir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP
netsh, ras, set, user, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras show tracing
Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter.
netsh interface ipv6 6to4 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip rip delete acceptfilter
Sletter et godkjeningsfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize
Synkroniserer en sky.
netsh diag ping dhcp
Pinge DHCP-servere for hvert kort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Angir RAS-egenskaper for en bruker. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/set/user.htm
0.155
13275

Can I use the Windows XP Explorer.exe in Windows 7 or 10?

 /

How can I save my own signature as an image file?

 /

Wrong calendar week under Windows 11, 10, ... is displayed!

 /

CPU frequency in Windows 10 and 11 does not fluctuate, why?

 /

This is a multi touch test tool for all Windows desktop and mobile devices!

 /

Teilen Sie Dateien über LAN unter Windows 10/11!

 /

Disable Windows 8.1 and 10 auto turn off, sleep, ... ?

 /

Tips for quickly changing texts in Quick-Text-Paste!

 /

Crack the facebook.de password if I forgot the password?

 /

Automatic initiation of standby mode under Windows 10/11 and other OS!

 /

Simply rename the PC name in Windows 11!

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 11, 10, 8.1, 7!

 /