NETSH - Windows XP/2000

netsh » ras » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh ras show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show activeservers - Lytter etter RAS-serverkunngjøringer. show authmode - Viser godkjenningsmodusen. show authtype - Viser godkjenningstyper som er aktiverte. show client - Viser RAS-klienter som er koblet til denne maskinen. show link - Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om show multilink - Viser flerkoblingstypene som PPP vil forhandle om show registeredserver - Viser om en datamaskin er registrert som en RAS-server i Active Directory på angitt domene. show tracing - Viser om utvide sporing er aktivert for komponenter. show user - Viser RAS-egenskaper for en bruker.

NETSH / RAS / SHOW

netsh ras show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, ras, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set staticservice
Oppdaterer en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.
netsh routing ip add scope
Legger til et multicast-omr?de.
netsh interface ipv6 add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh routing ip rip show flags
Viser RIP-flagg angitt for spesifikke grensesnitt.
netsh p2p pnrp peer add registration
Registrerer et nodenavn.
netsh diag show client
Viser alle nettverksklienter.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser informasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/ras/show.htm
0.281
11056

Hotkey to switch between virtual desktops in Windows 10!

 /

The category desktop decoration and fun on Software OK!

 /

Is it possible to activate Windows 10 by phone?

 /

TouchWiz-Start hoher Akkuverbrauch auf meinem Handy (Smart-Phone)?

 /

Font in File Explorer is not displayed correctly, why?

 /

Can I uninstall Programs and Features in Windows 7?

 /

Spell check Internet Explorer 11/10 change Windows (10, 8.1, 7)?

 /

Can I force the standby, I don't like hibernate on Windows 10, 8.1 Tablet-PC?

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /

Load and Save windows desktop Icon Layout from file (quick restore)!

 /

I would like to change the Explorer colors to the "old Norton Commander"!

 /

View printer properties on all Windows Desktop and Server!

 /