NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add boundary ? Bruk: add boundary [name=] [grpaddr=] [grpmask=] -eller- add boundary [name=] [scopename=] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der grensen skal legges til. grpaddr - Adressen til multicast-gruppen som skal legges til. grpmask - Nettverksmasken til grenseadressen som skal legges til. scopename - Navnet på multicast-området som skal begrenses. Kommentarer: Legger til en grense for multicast-område på et grensesnitt. Eksempler: add boundary name=Internal grpaddr=239.0.0.1 grpmask=255.255.255.255 add boundary name="Lokal tilkobling" scopename="Mitt multicast-område"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / BOUNDARY

netsh routing ip add boundary - Windows 2000/XP - kommando Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 set interface
Endrer konfigurasjonsparametere for grensesnitt.
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Legger til en grenselinje for multicast-omr?der p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/boundary.htm
0.249
18423

Die Taskleiste (Superbar) in Win-7 macht mich verrückt!

 /

Start directly the Windows-7 Task Manager via keyboard shortcuts?

 /

How do I uninstall the memory test from Windows 10, ...? (portable installation)

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Can I set custom color, width of windows border on Win 8.1 and 10?

 /

The alternative Screen Magnifier for Windows The One-Loupe!

 /

How can I see in Win-7 if I have Windows x32 / x86 or x64 Edition?

 /

Open stuff and suggestions for QTP!

 /

Die Länge (Spiellänge) der Dateien anzeigen lassen Windows 10!

 /

How can i translate MultiClipBoardSlots in my language?

 /

PDF preview, PDF thumbnails Windows Explorer problem!

 /

Wie verbessert man Handschriftstil-Erkennung unter Windows-10?

 /