NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add persistentroute ? Bruk: add persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]heltall] [[metric=]heltall] [[view=]unicast|multicast|both] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen for den angitte ruten. mask - Nettverksmasken for måladressen. name - Grensesnittet der ruten skal legges til. nhop - Det neste hoppet for ruten. For rutere over punkt-til- punkt-grensesnitt er denne verdien unødvendlig. proto - En av følgende verdier: static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing (standard). nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing. preference - Foretrukkenheten for ruten. metric - Metrikken for ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Route er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Route er bare gyldig for multicast-trafikk both: Rute er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standard). Kommentarer: Legger en fast statisk rute til det angitte grensesnittet. Eksempler: add persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip add persistentroute - Windows 2000/XP - kommando Legger til en fast statisk rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v4tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv4, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en fast statisk rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/persistentroute.htm
0.202
16730

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /

Papierkorb Einstellungen unter Windows, (öffnen, anpassen)?

 /

Can I remove the process killer from my new Windows 10?

 /

Understand a user profile under Windows 10, 8.1 and MS server!

 /

Recalculate the windows experience index at any time!

 /

Find and customize the proxy server configuration in Windows (Internet Explorer)!

 /

Kann ich StressMyPC einsetzen, um mein Dual-CPU-System zu stressen und testen?

 /

Windows 10 Explorer has no status bar with file information, why?

 /

Windows 10 Update and Folder Protection turn off and on, can I?

 /

Wie öffne ich die Systemsteuerung?

 /

Enable print logging on Windows 10, 8.1, ... and MS Server!

 /

Save search results in Windows 10 for always recurring search events?

 /