NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » add » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip add scope ? Bruk: add scope [grpaddr=] [grpmask=] [scopename=] Parametere: Merke Verdi grpaddr - IP-adressen til multicast-området eller -gruppen grpmask - Nettverksmasken til adressen til multicast-området. scopename - Navnet på multicast-området som skal legges til Kommentarer: Legger et multicast-område til IP-rutekonfigurasjonen. Eksempler: add scope 239.1.1.1 255.255.255.224 "Mitt multicast-område"

NETSH / ROUTING / IP / ADD / SCOPE

netsh routing ip add scope - Windows 2000/XP - kommando Legger til et multicast-omr?de. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, add, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group db
Endrer til konteksten "netsh p2p group db".
netsh routing ipx show staticroute
Viser statiske ruter.
netsh routing ip autodhcp help
Viser en liste over kommandoer.
netsh interface ipv6 delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ip rip uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp peer show
Viser informasjon.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/add/scope.htm

0.077

Ekelgefühl und Ekel?

 /

Include or exclude in Windows 8 / 8.1 / 10 compressed files when searching for files (. ZIP,. CAB, etc.)!

 /

Gibt es von Microsoft auch eine direkte Verkaufsstelle für z.B. Win-7?

 /

Can not drag In Explorer View at Windows Administrator Mode!

 /

Dateien von Festplatte öffnen sich nicht sofort?

 /

Where is the free antivirus freeware for MS Windows 7?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Wie kann ich bei Windows 8 (8.1, 10) Programme im Kompatibilitätsmodus ausführen?

 /