NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP

netsh routing ip autodhcp - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr
Endrer til konteksten "netsh p2p idmgr".
netsh winsock show
Viser informasjon.
netsh routing ip delete persistentroute
Sletter en fast statisk rute.
netsh interface ipv6 isatap help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa help
Viser en liste over kommandoer.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip autodhcp". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp.htm
0.155
17243

Kann man DesktopOK immer minimiert im Info-Bereich starten lassen?

 /

Hide drives in Windows 10 File Explorer!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

Windows 10 Home local users and groups are missing, why this?

 /

Number of objects, directory size, size information and file in the status bar!

 /

How to open / run in Windows-8/10 the 'Shut Down Windows' Dialog Box?

 /

Is the mouse pointer in Windows 8.1 and 10 smaller than the XP cursor?

 /

Zoom and Dark Theme Visually Impaired and Eye Friendly!

 /

Registerkarten für die cmd.exe und powershell.exe!

 /

Can I grant a directory / directory access for a program under Windows 10 Explorer?

 /

TortoiseSVN Overlay Icons und andere werden im Quad-Explorer unterstützt!

 /

Kann ich die Vista Treiber für Windows 7 einsetzen, obwohl diese für Vista vorgesehen sind?

 /