netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / DUMP

netsh routing ip autodhcp dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa set authserver
Angir egenskaper for en godkjenningsserver.
netsh firewall reset
Tilbakestiller brannmurkonfigurasjon til standard.
netsh routing ip ospf add interface
Aktiverer OSPF p? det angitte grensesnittet.
netsh interface set interface
Angir grensesnittparametere.
netsh routing ipx sap add filter
Legger til en protokollfilteroppf?ring i listen over filtre.
netsh ras show authtype
Viser godkjenningstyper som er aktiverte.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/dump.htm
0.124
15443

Here is a simple example when reading the process list in Task Manager!

 /

Un Zip software!

 /

QuickTextPaste_x64.exe or QuickTextPaste.exe?

 /

Was ist eine Bootdiskete?

 /

Die Einstellungen werden offenbar in der Registry gespeichert, oder?

 /

Can I customize font name and size in cells of Explorer View!

 /

How do I prevent viruses on Windows 10 Home and Pro?

 /

Problem when create Windows 10 Installations DVD (Download, Media Creation Tool)?

 /

Can I find the Windows 8/8.1 fonts and the fonts directory?

 /

Commando Linie to Rename multiple files in the File Explorer Views!

 /

Customize Auto-Play settings in Windows 10, (enable disable)!

 /

Auto Align to grid and auto arrange in Explorer List-View!

 /