NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » autodhcp » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip autodhcp set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set global - Endrer globale DHCP-tildelerparametere. set interface - Endrer DHCP-tildelerparametere for et grensesnitt.

NETSH / ROUTING / IP / AUTODHCP / SET

netsh routing ip autodhcp set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, autodhcp, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ip set negotiation
Angir om det forhandles om IP for klient-RAS-tilkoblinger.
netsh interface ip delete wins
Sletter WINS-serveren fra det angitte grensesnittet.
netsh routing ip relay add interface
aktiverer DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser innhold i Winsock-katalog.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Sletter preferanse for en angitt protokoll.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/autodhcp/set.htm
0.046

Change / Translate the Language in The Aero Desktop Clock, how to!

 /

End programs via the To-Tray menu!

 /

How to change the background colour of the active explorer pane!

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder)!

 /

Stop your laptop from going to sleep when closed windows 10, how to?

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Startbildschirm, Layout, Gitter anpassen?

 /

Anpassen vom Papierkorb in Windows 10, wie?

 /