NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » delete

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip delete ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: delete boundary - Sletter en grenselinje for multicast-område fra et grensesnitt. delete filter - Sletter et filter fra et angitt grensesnitt. delete interface - Sletter IP-videresending på et angitt grensesnitt. delete persistentroute - Sletter en fast statisk rute. delete preferenceforprotocol - Sletter preferanse for en angitt protokoll. delete rtmroute - Sletter en ikke-fast rute som brukes til nettverksbehandling. delete scope - Sletter et multicast-område.

NETSH / ROUTING / IP / DELETE

netsh routing ip delete - Windows 2000/XP - kommando Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, delete, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp show iftable
Viser IGMP-vertsgrupper for et angitt grensesnitt
netsh interface ipv6 show siteprefixes
Viser tabelloppf?ringer over omr?deprefikser.
netsh routing ipx delete staticroute
Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
netsh ras ip add
Legger elementer til i en tabell.
netsh interface delete interface
Sletter et grensesnitt fra ruteren.
netsh routing ip ospf show global
Viser globale OSPF-parametere.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/delete.htm
0.156
17348

Platzieren Sie den Papierkorb im Startmenü von Windows 10!

 /

Console und Powershell Datum ausgeben, anzeigen (Uhrzeit ändern)?

 /

What is a two-sided medal?

 /

Mouse Cursor Hide Turn off and Options via the Windows taskbar!

 /

What is / are printer interfaces?

 /

Disable screen lock Windows 10, but how to?

 /

New save options for custom text (wildcards), how to?

 /

Commando line to see the WLAN info on Windows 10!

 /

How to Change Desktop Wallpaper / Slideshow in Windows 10?

 /

Desktop shortcut for windows 8.1 / 10 fax and scan or pin to start or task-bar!

 /

How can I exclude directorys from the disk space analysis?

 /

After auto update, many programs do not work in Windows 10?

 /