NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy install ? BRUK: install Installerer rutingsprotokollen under IP.

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / INSTALL

netsh routing ip dnsproxy install - Windows 2000/XP - kommando Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show interface
Viser grensesnittinformasjon.
netsh ras add authtype
Legger til godkjenningstyper som RAS-serveren vil forhandle om.
netsh firewall set opmode
Angir operasjonskonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete area
Sletter angitt omr?de.
netsh lan delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/install.htm
0.046

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Access to hidden options in Windows Explorer, via mouse!

 /

Restore Windows List-View Font Size in Windows to default!

 /

Program Starter portable files and installed, programs and location?

 /

Die Windows-7 Dateizuordnungen bei Dateiendungen für Standardprogramme festlegen?

 /

For what four different duration of Benschmarks?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /