NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Bruk: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil angi visning av DNS-proxy-parametere for. mode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. disable: Deaktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. default: Angir at DNS-proxy skal bruke standard for det angitte grensesnittet. Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjonen for et spesifikt grensesnitt. Eksempler: set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - kommando Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell
... FAQ
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm

0.077

Why can I not create the desktop shortcuts on Vista desktop?

 /

How to change Computer name and workgroup name (settings) in Windows 7?

 /

Where can I find the Windows on-screen keyboard?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

How to change font name and size in cells of Explorer View!

 /

Ändern der Benutzerpasswörter in Windows 10, ohne das Aktuelle zu kennen?

 /

Werden alle Xbox Spiele unter Windows 10 funktionieren?

 /

How do i know if i need to install 32 bit or 64 bit windows 7?

 /