NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Bruk: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil angi visning av DNS-proxy-parametere for. mode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. disable: Deaktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. default: Angir at DNS-proxy skal bruke standard for det angitte grensesnittet. Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjonen for et spesifikt grensesnitt. Eksempler: set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - kommando Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm

0.031

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Change Home Folder in Windows 10 MS-Explorer (to My Computer, This PC)!

 /

The wrong program opens a file in Windows-8 / 10?

 /

Für Programme den Standarddrucker bei Windows 8, 8.1, 9 definieren!

 /

How to open Quickly  Ease of Access Center in Windows 8.1 and 10?

 /

Kann ich meine Windows XP Wallpaper bei Windows 7 einsetzen, außer die in Designs für Windows 7?

 /

For what Please Sleep Feature in Don't Sleep (Windows 10, 8.1, 7, ...)?

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /