NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Bruk: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil angi visning av DNS-proxy-parametere for. mode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. disable: Deaktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. default: Angir at DNS-proxy skal bruke standard for det angitte grensesnittet. Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjonen for et spesifikt grensesnitt. Eksempler: set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - kommando Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
... Home  
... Impressum
... ColorConsole

... CMD
... Netsh-XP
... Netsh-7
... Netsh-Vista
... Powershell


Download the Windows 10 Starter, Home (Basic Premium), Professional und Ultimate!

... facebook.de
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.031

Die Auslagerungsdatei beim Herunterfahren löschen in Win 8, 8.1, 7 und 10 !

 /

Wie kann man versteckte Dateien und Ordner, sowie Dateinamen-Erweiterungen im Windows 8 Explorer sehen (Win 8.1 / 10)?

 /

Wie kann ich QuickTextPaste minimiert (To-Tray) starten?

 /

Supports Windows 7, the Cool'n'Quiet power-saving mode of the AMD processors?

 /