netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » dnsproxy » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip dnsproxy set interface ? Bruk: set interface [name=] [[mode=]enable|disable|default] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil angi visning av DNS-proxy-parametere for. mode - En av følgende verdier: enable: Aktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. disable: Deaktiverer DNS-proxy for angitt grensesnitt. default: Angir at DNS-proxy skal bruke standard for det angitte grensesnittet. Merknader: Viser DNS-proxy-konfigurasjonen for et spesifikt grensesnitt. Eksempler: set interface name="Lokal tilkobling" mode=enable

NETSH / ROUTING / IP / DNSPROXY / SET / INTERFACE

netsh routing ip dnsproxy set interface - Windows 2000/XP - kommando Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, dnsproxy, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Angir DNS-proxyparametere for et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/dnsproxy/set/interface.htm
0.265
18662

Change user password in Windows 10, via NET USER command, can I?

 /

Quad-Explorer new and old Window Tree-View?

 /

Beim Benutzer wechseln Speichern / Wiederherstellen der Desktop Icons!

 /

Is the Internet  Explorer missing in Windows 10!

 /

Help! Can I add the print directory feature to Windows Explorer?

 /

Was ist das Adler-Such-System?

 /

How can I print only the directory tree / directory structure?

 /

Was sind die Speicheroptionen im benutzerdefinierten Text?

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

How can I disable ClearType in Windows 8.1 or 10?

 /

Change Windows 10 Screen Saver, can I enable or turn off?

 /

Can I customize the activation key to activate Windows 10, 8.1, Seven?

 /