netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » add » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat add interface ? Bruk: add interface [name=] [[mode=]Full|AddressOnly|Private| FullFirewall|AddressOnlyFirewall|FirewallOnly] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet. mode - En av følgende verdier: Full: Aktiverer full(adresse og port) oversettelsesmodus. AddressOnly: Aktiverer "bare adresse"-oversettelsesmodus. Private: Aktiverer privat modus. FullFirewall: Aktiverer full oversettelsesmodus med brannmur. AddressOnlyFirewall: Aktiverer "bare addresse"- oversettelse med brannmur. FirewallOnly: Aktiverer bare brannmur. Merknader: Konfigurerer NAT (Network Address Translation) på angitt grensesnitt. Eksempler: add interface "Lokal tilkobling" full

NETSH / ROUTING / IP / NAT / ADD / INTERFACE

netsh routing ip nat add interface - Windows 2000/XP - kommando Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, add, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras ipx set access
Angir om klienter gis tilgang forbi RAS-serveren.
netsh interface ip set wins
Angir WINS-servermodus og -adresser.
netsh routing ip relay set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh p2p idmgr show identities
Viser identitetsliste.
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Konfigurerer NAT p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/add/interface.htm
0.202
17460

Windows 10 start the program or app as administrator in admin mode!

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Windows 8.1 and 10 keyboard speed (faster, slower and repeat)!

 /

Wozu die Filmschleifen Ansicht wenn es den Quad-Explorer gibt!

 /

The tabed cmd.exe and powershell.exe!

 /

Am Notebook / Laptop JKL ist 123, was kann ich machen?

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Uninstall Desktop Calendar from the Windows Desktop!

 /

Can I find desktop directorys from all users on Windows 10?

 /

Bei Windows 7 fehlt der Status der Aktivierung. Kann man den anzeigen?

 /

Change File and Folder time via MS Explorer Menu!

 /

Binding margin with about 20 px width, or not printed edge, where I can set this?

 /