NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » install

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat install ? BRUK: install Installerer rutingsprotokollen under IP.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / INSTALL

netsh routing ip nat install - Windows 2000/XP - kommando Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, install, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf show areastats
Viser omr?deinformasjon for OSPF.
netsh p2p group db dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ipx show staticservice
Viser statiske tjenester.
netsh routing ip autodhcp install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 delete address
Sletter en IPv6-adresse fra et grensesnitt.
netsh routing ip routerdiscovery
Endrer til konteksten "netsh routing ip routerdiscovery".
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/install.htm
0.234
18499

How can I customize the Windows 10 Start Menu?

 /

Is it possible to change the title of the Quad-Explorer window?

 /

MS Visual Studio Registerkarten deaktivieren / aktivieren!

 /

Find the Windows 10 Autostart Folder (auto startup directory)!

 /

Native Bildschirm Auflösung Windows?

 /

8 Mouse Balls for on the Desktop for Windows (10, 8.1, 7, ...)!

 /

Start or Run Google chrome in the Metro Mode in Windows 8.1!

 /

What is better x64, x32, x86 version of desktop ok on Windows?

 /

Turn off grouping in Windows 8.1, 10 taskbar (turn off)?

 /

Where is security at glance in the 1909 Windows 10, defender, account protection?

 /

Create Printers Folder Desktop Shortcut for Windows 8.1 / 10, How To!

 /

Change font size in Quad Explorer Q-Dir!

 /