netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » nat » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip nat show interface ? Bruk: show interface [name=] Parametere: Kode Verdi navn - Navnet på grensesnittet. Merknader: Viser NAT-konfigurasjon (Network Address Translation) for det angitte grenssesnittet. Informasjonen som vises for denne kommandoen, består av følgende: Felt- Beskrivelse ----------- ----------- - Modus Indikerer om grensesnittet opererer i full modus (både IP-adresseoversettelse og portoversettelse), "bare adresse"-oversettelsesmodus, privat modus, full modus med brannmur, "bare adresse"-modus med brannmur eller "bare brannmur"-modus. Protokoll Viser protokolltypen som brukes for NAT-porttilordning. Offentlig adresse Viser IP-adressen for det offentlige nettverket. Offentlig port Viser den offentlige protokollporten med nummer. Privat adresse Viser IP-adressen for det private nettverket. Privat port Viser den private protokollporten med nummer.

NETSH / ROUTING / IP / NAT / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip nat show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, nat, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set rtmroute
Endrer en ikke-fast netmgmt-rute.
netsh ras aaaa show
Viser informasjon.
netsh firewall set
Angir brannmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf add neighbor
Legger til ospf-nabo.
netsh interface show
Viser informasjon.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser NAT-konfigurasjon for det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/nat/show/interface.htm
0.124
18623

Adjustable timer for Desktop Icons!

 /

Set all 3 dates create/access/modified time, doesn't want to do?

 /

Die Aero 3D Desktopansicht soll es in Windows-7 für offene Fenster geben!

 /

In Run-Command wird die Systemsteuerung nicht korrekt angezeigt!

 /

How to use large windows desktop clock?

 /

What does the number of pings per host in TraceRouteOK ?

 /

Can I hide the mouse pointer in Windows-10 while typing!

 /

Customize Prevent System Shutdown from task bar!

 /

Quick, how to! use the Screenshot Function in Desktop-OK!

 /

Switch in Windows 8.1 between local and Microsoft account!

 /

What is phishing?

 /

Change the System Fonts, Title, Caption, Menus, Icons in Windows (10, 8.1, 7)!

 /