NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / OSPF

netsh routing ip ospf - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip ospf". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx delete staticroute
Sletter en statisk rute fra rutetabellen.
netsh ras ip add
Legger elementer til i en tabell.
netsh interface delete interface
Sletter et grensesnitt fra ruteren.
netsh routing ip ospf show global
Viser globale OSPF-parametere.
netsh p2p group db help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ipx update
Oppdaterer autostatiske ruter p? et grensesnitt.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf.htm
0.093

Was ist / sind Druckerschnittstellen?

 /

How can I set the Windows turn off timer / shut down (10 / 8.1 / 7)?

 /

Nicht komprimierbare Dateien erstellen! 

 /

Export the documents from the command prompt (cmd.exe)!

 /

Drag and Drop Tastenkombinationen für Dateien und Ordner?

 /

Paths problems with blank spaces and environment variables, solved!

 /

To short Image Tool-Tips on Removable Driver in Q-Dir and MS-Explorer!

 /

Windows 7 Service Pack 1 downloaden, wo finde ich die Adresse?

 /