NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » ospf » set » virtif

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip ospf set virtif ? Bruk: set virtif [transareaid=] [virtnbrid=] [transdelay=] [retrans=] [hello=] [dead=] [password=] Parametere: Kode Verdi transareaid - IP-adressen til transittområdet virtnbrid - Ruter-IDen til den virtuelle naboen. transdelay - Antatt antall sekunder det tar å sende en pakke med koblingstilstandsoppdatering over dette grensesnittet. Denne verdien bør ta i betrakting sendigs- og overføringsforsinkelser i grensesnittet og nettverksmediet. Standardinnstillingen er 1 sekund. retrans - Antall sekunder mellom nye utsendelser av koblingstil- standskunngjøringer for tilliggenheter som hører til dette grensesnittet. Denne verdien bør overstige den forventede frem-og-tilbake-forsinkelsen mellom to rutere på det tilkoblede nettverket. Hvis verdien ikke er konservativ, resulterer dette i unødvendige nye utsendelser. Denne verdien må være høyere for lav- hastighets serielle linjer. En eksempelverdi for lokalnett er 5 sekunder. hello - Intervallet i sekunder mellom utsendelser av "hello"- pakker av ruteren på grensesnittet. Du kan også klikke på pilene for å velge en ny innstilling. Denne innstillingen må være den samme for alle rutere som er koblet til det samme nettverket. Jo kortere "hello"- intervall, desto raskere oppdages topologiske endringer. Derimot kan et kortere intervall resultere i mer OSPF- trafikk. En eksempelverdi for en X.25-nettverk er 30 sekunder. En eksempelverdi for et lokalnett er 10 sekunder. dead - Antall sekunder før en naboruter anser denne ruteren for å være nede. Ruteren anses som nede hvis en naboruter ikke mottar en "hello"-pakke sendt av ruteren innen angitt intervall. For eksempel, hvis "hello"-intervallet er 15 sekunder og "dead"-intervallet er 60 sekunder, vil naboruterne anse denne ruteren som nede etter fire "hello"-pakker uten svar. Innstillingen bør være en verdi som går opp med "hello"-intervallet (ofte 4 ganger). Denne verdien må være den samme for alle OSPF- rutergrensesnitt som er koblet til det samme nettverkssegmentet. password - Hvis passord er aktivert for området (standardinn- stilling), er passordet som brukes for dette grensesnittet sammensatt av en hvilken som helst kombinasjon av store og små bokstaver eller tall. Alle grensesnitt i det samme området, og som er på det samme nettverket, må bruke identiske passord. Grensesnitt i det samme området, som er på forskjellige nettverk, kan ha forskjellige passord. Som standard er passord aktivert, og passordet er 12345678. Passord sendes i klartekst, så dette alterna- tivet er for identifikasjon, ikke for sikkerhet. Hvis dette alternativet er utilgjengelig, må du aktivere passord for området. Merknader: Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet. Eksempler: set virtif 10.0.0.1 11.1.1.2 hello=15 dead=60

NETSH / ROUTING / IP / OSPF / SET / VIRTIF

netsh routing ip ospf set virtif - Windows 2000/XP - kommando Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, ospf, set, virtif, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p idmgr delete
Sletter identiteter og grupper.
netsh winsock show catalog
Viser innhold i Winsock-katalog.
netsh routing ip delete preferenceforprotocol
Sletter preferanse for en angitt protokoll.
netsh interface ipv6 isatap set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh routing ip set filter
Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet.
netsh ras aaaa set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer OSPF-parametere for det angitte virtuelle grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/ospf/set/virtif.htm
0.249
18931

Marking pictures by quality, possibilities by comparison!

 /

Disable all printers under Windows 11, 10, 8.1, ... ?

 /

Can I play all Xbox games on the Windows-10?

 /

Safely clean up the free area of ​​the hard disk, then standby!

 /

Can I find the BIT on my PC?

 /

Neues Scan Profil erstellen um Einstellungen nicht zu wiederholen!

 /

Horizontal scrolling with always mouse wheel, how to?

 /

Modify the touchpad in Windows 11!

 /

Can I still create files on Windows 11 that are not compressible?

 /

Windows 10 1803 Spring Creators update hangs!

 /

Can I use the bin-to-iso tool in the business area, ergo commercial!

 /

Dot matrix printers, laser printers, and others under Windows 11/10!

 /