NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » relay » show

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip relay show ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: show global - Viser global konfigurasjon DHCP Relay-agent. show ifbinding - Viser IP-adressebindinger for grensesnitt. show ifconfig - Viser per-grensesnitt-konfigurasjon for DHCP Relay-agent. show ifstats - Viser per-grensesnitt-statistikk for DHCP Relay-agent show interface - Vis grensesnitt-spesifikk DHCP Relay-agentkonfigurasjon

NETSH / ROUTING / IP / RELAY / SHOW

netsh routing ip relay show - Windows 2000/XP - kommando Viser informasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, relay, show, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip show loglevel
Viser det globale loggingsniv?et.
netsh ras add link
Legger til listen over koblingsegenskaper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set portopening
Angir portkonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete interface
Sletter OSPF fra det angitte grensesnittet.
netsh lan delete profile
Sletter en LAN-profil fra ett eller flere grensesnitt.
netsh routing ipx sap set interface
Oppdaterer protokollinformasjonen p? et grensesnitt.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/relay/show.htm
0.093

Formatierung oder Schnellformatierung?

 /

Löschen Sie den Suchverlauf des Datei-Explorers in Windows (10, 8.1, 7)!

 /

Can I disable the lock screen Windows 8.1 (remove)?

 /

How to see auto startup programs in Windows 10 (Apps)?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

Installierte Programme in Windows 10 finden, wie kann ich sie deinstallieren?

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 8)!

 /

Problems if try to run a downloaded program from Internet on Windows-8.1?

 /