NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip rip". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.125

Run directly minimized to tray without to see the main window?

 /

Single window mode plus preview window for all explorers!

 /

Soll ich Windows Vista, oder Windows-7 kaufen?

 /

Which version of Windows 8 is right for me?

 /

Additional Clocks in Windows 8.1 / 8 taskbar!

 /

What are variables?

 /

Warum den belegten Windows Festplatten Platz suchen und finden?

 /

Quad-Explorer Q-Dir Defender Firewall zulassen Win-10, Problem!

 /