NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip rip". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer til konteksten "netsh routing ip rip". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.265
15668

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 10!

 /

Suche einen USB Floppy Emulator unter Windows 10?

 /

Uhr Sekundenzeiger am Windows 10, 8.1, 7 Desktop!

 /

I would like to turn off Auto-Expand of Folders!

 /

Kann ich einrichten, dass mein Windows 10 DVD´s beim Einlegen automatisch abspielt?

 /

Make an admin account to a standard user on Windows 10!

 /

Repair Corrupted Windows System with simple cmd.exe Commands, how to do?

 /

Who wants to see soccer ball as mouse tracks on the desktop!

 /

What is the message before standby at xx sec under Windows 10, 8.1, ...?

 /

Restore File-Explorer Font Size in Windows 10, 8.1, 7 to default!

 /

Windows-10 customize keyboard settings, can I (language, settings)?

 /

Where is the Rating in Windows 8.1, 10 (Windows Experience Index)?

 /