NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger en konfigurasjonsoppføring til i en tabell. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en tabell. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. install - Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser informasjon. uninstall - Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IP / RIP

netsh routing ip rip - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ip rip". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip.htm
0.077

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /

Restart the MS Explorer in Windows 8.1 / 10 (Reset, Filemanager)!

 /

The wrong program opens a file in Explorer View, why?

 /

Enable Quick Launch in Windows 8 desktop taskbar, how to?

 /

Big Mouse Pointer on Windows Desktops!

 /

Clear and Reset the Thumbnail Cache in Windows 10, Thumbs.db?

 /

Wie kann ich Windows-7 telefonisch aktivieren?

 /

Wie kann ich eine BIN Image Datei brennen?

 /