netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » add » acceptfilter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip add acceptfilter ? Bruk: add acceptfilter [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - Et IP-adressepar. Den første adressen er for den laveste IP-adressen, og den andre for den høyeste IP-adressen som skal brukes for å bygge opp filteret. Merknader: Legger til et godkjenningsfilter for ruter som mottas på et grensesnitt. Eksempler: add acceptfilter "Lokal tilkobling" 10.0.0.2 11.1.1.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / ADD / ACCEPTFILTER

netsh routing ip rip add acceptfilter - Windows 2000/XP - kommando Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, add, acceptfilter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show client
Viser alle nettverksklienter.
netsh routing ip nat add addressrange
Legger til adresseomr?de i NAT-grensesnittets adresseutvalg.
netsh interface portproxy add v6tov4
Legger til en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx netbios delete nbname
Sletter et NETBIOS-navn fra listen over NETBIOS-navn.
netsh ras ip set access
Angir om klienter gis tilgang forbi den eksterne
netsh interface ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en tabell.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til et godkjennelsesfilter for ruter som mottas p? et grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/add/acceptfilter.htm
0.186
20697

Ho to use the IP-Telephone on Windows-PC and free or cheap?

 /

Access to essential memory and system functions under Windows! 

 /

Hiberfil.sys to another drive because my C: on SSD is full (Windows 8.1 / 10)!

 /

NAS and networks are not recognized on the Windows 10 computer (network drive setup)?

 /

Arbeiten mit Datum, Uhrzeit, Kalenderwoche in QuickTextPaste!

 /

Can I turn on or off the Windows Defender in Win 8 / 10 (virus protect)?

 /

In Windows-8 / 8.1 den Programm Ordner finden und öffnen (Speicherort, Datei, Pfad)!

 /

Desktop notes on the Windows desktop as a desktop program!

 /

Problems when auto upgrading to Windows 10?

 /

Save state and Settings Problem?

 /

Explanation of the Windows 12 Classic Desktop Clock!

 /

Windows 10 desktop is gone, what can I do?

 /