NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » delete » neighbor

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip delete neighbor ? Bruk: delete neighbor [name=] [addr=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på et grensesnitt der RIP er tilgjengelig for bruk. addr - IP-adressen til RIP-naboen. Merknader: Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt. Eksempler: delete neighbor "Lokal tilkobling" 10.0.0.2

NETSH / ROUTING / IP / RIP / DELETE / NEIGHBOR

netsh routing ip rip delete neighbor - Windows 2000/XP - kommando Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, delete, neighbor, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ipv6 delete route
Sletter en IPv6-rute.
netsh routing ip routerdiscovery help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras aaaa add acctserver
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.








... Windows-10




Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To




Sletter en RIP-nabo fra et grensesnitt / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/delete/neighbor.htm
0.327
17117

Kann man in Windows 8 oder 8.1 das Aero einschalten?

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Can I open Registry Editor on Windows?

 /

Setze alle 3 Zeiten, Erstell / Zugriff / Änderungs Datum, funktioniert nicht?

 /

Own pictures for the extended Windows mouse pointer?

 /

Create A Share via Shared Folder Wizard in Windows 10!

 /

Was ist ein PS2 Druckeranschluss?

 /

Add Quad-Explorer to the Windows File Explorer directory context menu!

 /

Prevents the PC from going off or shutting down! 

 /

Is the desktop clock suitable for Windows 7 and Windows 8 or 10?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

Hilfe bei Windows 8.1 / 10  sind keine Desktopverknüpfungen möglich, was mach ich falsch?

 /