NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » rip » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip rip set interface ? Bruk: set interface [name=] [[metric=]heltall] [[updatemode=]demand|periodic] [[announce=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[accept=]none|rip1|rip1compat|rip2] [[expire=]heltall] [[remove=]heltall] [[update=]heltall] [[authmode=]authnone|authsimplepassword] [[tag=]heltall] [[unicast=]also|only|disable] [[accfiltmode=]include|exclude|disable] [[annfiltmode=]include|exclude|disable] [[password=]streng] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på grensesnittet der du konfigurerer RIP. metric - En metikkverdi for ruter basert på dette grensesnittet. updatemode - En av følgende verdier: demand: Bruk oppdatering i behovsmodus. periodic: Utfør oppdateringer basert på periodiske intervaller. announce - En av følgende verdier: none: Annonser alle ruter. rip1: Annonser bare RIP versjon 1-ruter. ripcompat: Annonser med RIP-versjonskompatibel modus. rip2: Annonser bare RIP versjon 2-ruter. accept - En av følgende verdier: none: Godta alle ruter. rip1: Godta bare RIP versjon 1-ruter. ripcompat: Godta med RIP-versjonskompatibel modus. rip2: Godta bare RIP versjon 2-ruter. expire - Ruteforeldelsesintervallet. remove - Rutefjerningsintervallet. update - Det fulle oppdateringsintervallet. authmode - En av følgende verdier: authnone: Ingen godkjenning kreves. authsimplepassword: Passordgodkjenning kreves. tag - Rutemerket. unicast - En av følgende verdier: also: Bruk også unicast. only: Bruk bare unicast-modus. disable: Deaktiver unicast-modus. accfiltmode - En av følgende verdier: include: Inkluder godkjennelsesfiltre. exclude: Ekskluder godkjennelsesfiltre. disable: Deaktiver godkjennelsesfiltre. annfiltmode - En av følgende verdier: include: Inkluder annonseringsfiltre. exclude: Ekskluder annonseringsfiltre. disable: Deaktiver annonseringsfiltre. password - Klartekstspassord (16 tegns maksimumslengde). Merknader: Aktiverer og konfigurerer RIP på et angitt grensesnitt. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" metric=2 updatemode=periodic Endrer RIP-konfigurasjonen på det lokale grensesnittet med metrikk- verdien 2, og til å utføre oppdateringer ved behov.

NETSH / ROUTING / IP / RIP / SET / INTERFACE

netsh routing ip rip set interface - Windows 2000/XP - kommando Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, rip, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh p2p group resolve
L?ser en deltaker i gruppen og viser dens adresser.
netsh show helper
List alle toppniv?hjelpere.
netsh routing ip autodhcp uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip routerdiscovery set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh ras aaaa add authserver
Legger til en RADIUS godkjenningsserver.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer RIP-konfigurasjonen p? angitt grensesnitt. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/rip/set/interface.htm
0.484
17892

Wie kann ich die Ports für den FTP Passiven-Modus auf meinem Windows-Server freigeben?

 /

Windows 11 virtuelle Speicher-Einstellungen!

 /

Where is the Advanced System Properties in Windows 10/11?

 /

Das Tippen unter Windows 10/11 ist langsam, wie kann man die Tastatur-Geschwindigkeit ändern?

 /

What is the Mandela Effect?

 /

Make all windows transparent under MS Windows OS!

 /

Fenster immer im Vordergrund für Drag und Drop!

 /

Prüfen ob Datei vorhanden ist mit PowerShell unter Windows 11, 10,8.1, ...!

 /

Das Netzlaufwerk ist bei Neustart von Windows nicht da (11, 10, 8.1, 7)?

 /

Change the default Excel font in Excel for Office 365!

 /

Do I have Home or Pro version of Windows 11?

 /

Export the output of the command prompt (cmd.exe) TXT, RTF, HTML!

 /