NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » delete » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery delete interface ? Bruk: delete interface [name=] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på det spesifikke grensesnittet som du vil slette eller fjerne ruteroppdagelseskonfigurasjon fra. Merknader: Sletter ruteroppdagelseskonfigurasjon for et spesifikt grense- snitt. Eksempler: delete interface name="Lokal tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DELETE / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery delete interface - Windows 2000/XP - kommando Sletter informasjon om ruteroppdagelse. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, delete, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dnsproxy uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface ipv6 set prefixpolicy
Endrer prefikspolicyinformasjon.
netsh routing ip show mfe
Viser multicast-videresendingsoppf?ringer
netsh ras add multilink
Legger til listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh firewall set service
Angir tjenestekonfigurasjon for brannmur.
netsh routing ip ospf delete neighbor
Sletter angitt OSPF-nabo.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/delete/interface.htm
0.14

Unmount (eject) the VHD over the disk management in Windows 8.1/10!

 /

Kann man Windows 10 telephonisch aktivieren?

 /

Recycle Bin on the Desktop Taskbar in Windows 8.1 / 10 for drag and drop to trash, how to?

 /

Download Visual Studio 2013!

 /

Schneller visueller Überblick über alle installierten Schriften!

 /

Use timestamps from a specific windows file or folder!

 /

Was ist die Dateizeit, bzw. die Ordnerzeit?

 /

Unattractive aspect ratio when scanning with WinScan2PDF?

 /