NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery dump ? Bruk: dump Kommentarer: Oppretter et skript som inneholder gjeldende konfigurasjon. Hvis lagret til en fil, kan dette skriptet brukes til å gjenopprette endrede konfigurasjonsinnstillinger.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / DUMP

netsh routing ip routerdiscovery dump - Windows 2000/XP - kommando Viser et konfigurasjonsskript. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip igmp set interface
Endrer parametere for grensesnittkonfigurasjon.
netsh interface ipv6 show mobility
Viser konfigurasjonsparametere for bevegelighet.
netsh routing ipx add staticroute
Legger til en statisk rute i rutetabellen.
netsh ras delete multilink
Sletter fra listen over flerkoblingstyper som PPP vil forhandle om
netsh help
Viser en liste over kommandoer.
netsh routing ip ospf set routefilter
Angir OSPF-rutefilterhandling.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/dump.htm
0.046

Using keyboard shortcuts to insert texts and start commands can be so easy!

 /

Turn off the left desktop corner APP switcher in Windows 8.1 / 10 (screen, disable)!

 /

Wie kann man Dateien aus dem Papierkorb wiederherstellen in Windows 10?

 /

Can i Enter/use the IP address in Q-Dir address-bar on Windows-8?

 /

Kann man die Fenster Animationen unter Windows 10 anpassen?

 /

An alternative to the standard Windows Run-Dialog + extra features!

 /

How can I use multiple virtual desktops on Windows 10?

 /

Backing up and restoring the position of icons on your desktop!

 /