netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set interface ? Bruk: set interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall] [[level=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på angitt grensesnitt. disc - En av følgende verdier: enable: Aktiverer ruteroppdagelse. disable: Deaktiverer ruteroppdagelse. minint - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. maxint - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. life - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne ruteren/serveren er gyldig. level - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her indikere en høyere foretrukkenhet. Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte grensesnittet. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0 Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7 minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukket nivå.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add neighbor
Legger til ospf-nabo.
netsh interface show
Viser informasjon.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras show client
Viser RAS-klienter som er koblet til denne maskinen.
netsh interface ip show udpstats
Viser UDP-statistikk.
netsh routing ip rip add interface
Konfigurerer RIP p? det angitte grensesnittetWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set/interface.htm
0.202
21635

Wozu den System Maus-Zeiger verstecken (Windows)?

 /

Wie kann ich den Kompatibilitätsmodus in Windows-XP deaktivieren, anpassen!

 /

How do I move apps to a new virtual desktop on Windows 10?

 /

Where can I customize my Windows-10 homegroup password?

 /

Reset Internet Explorer settings in Windows 10, can I?

 /

Where do I find and start the PowerShell in Windows 10?

 /

For Crashes in Windows 10, using System File Checker!

 /

Crosshairs with arrows on Desktop as Pointer Stick!

 /

How to control aggressive programs under Windows 8.1 and 10?

 /

Violet is a beautiful royal color, which can prove itself on the desktop as a clock!

 /

Find color filter settings under Windows 10, can I!

 /

Windows 8.1 und 10 cmd.exe / Eingabeaufforderung im administrativen Modus starten?

 /