NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » routerdiscovery » set » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip routerdiscovery set interface ? Bruk: set interface [name=] [[disc=]enable|disable] [[minint=]heltall] [[maxint=]heltall] [[life=]heltall] [[level=]heltall] Parametere: Kode Verdi name - Navnet på angitt grensesnitt. disc - En av følgende verdier: enable: Aktiverer ruteroppdagelse. disable: Deaktiverer ruteroppdagelse. minint - Minimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. maxint - Maksimumsintervall i minutter mellom ruteroppdagelses- pakker. life - Antall minutter en ruteroppdagelsespakke sendt fra denne ruteren/serveren er gyldig. level - Et tall som indikerer foretrukkenhet for bruk av dette grensesnittet som standard gateway. Der flere grensesnitt er aktivert for ruteroppdagelse, vil et høyrere tall her indikere en høyere foretrukkenhet. Merknader: Oppdaterer ruteroppdagelseskonfigurasjonen for det angitte grensesnittet. Eksempler: set interface "Lokal tilkobling" enable 7 10 30 0 Eksempelkommandoen aktiverer ruteroppdagelse for grensesnittet angitt med name, og angir standardinnstillinger: minimumsintervall på 7 minutter, maksimumsintervall på 10 minutter, livstid på 30 minutter for ruteroppdagelsespakker, og null (0) for foretrukket nivå.

NETSH / ROUTING / IP / ROUTERDISCOVERY / SET / INTERFACE

netsh routing ip routerdiscovery set interface - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, routerdiscovery, set, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip ospf add neighbor
Legger til ospf-nabo.
netsh interface show
Viser informasjon.
netsh routing ipx sap delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh ras show client
Viser RAS-klienter som er koblet til denne maskinen.
netsh interface ip show udpstats
Viser UDP-statistikk.
netsh routing ip rip add interface
Konfigurerer RIP p? det angitte grensesnittetWindows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Oppdaterer grensesnittets konfigurasjon av ruteroppdaging. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/routerdiscovery/set/interface.htm
0.218
21635

How can I activate and deactivate the screen magnifier?

 /

The Desktop Classic Analog Watch!

 /

Ich kann nicht auf meinen Windows Server mit dem FTP-Browser, bzw dem Explorer, zugreifen. Warum?

 /

GetWindowText for all Windows OS written in C++!

 /

Enable Windows 8 Style Start Screen in Windows 10!

 /

Datei-, Ordner- Zeit Stempels unter Windows ändern bzw korregieren! 

 /

Wie kann ich den Favoritenordner ändern  (update, installieren)?

 /

Can I set up my Windows 10 to play DVD's automatically when inserting?

 /

Can it be that Dir-Print-OK is slower from V3 on Windows 10?

 /

Start WordPad via a desktop button on Windows 10!

 /

Leichtes Auslesen des Leistungs Indexes unter Windows 10 und 8.1

 /

Easy Drive Eject Access via Task-Bar-Tray Menu and Explore!

 /