netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Bruk: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der filteret brukes. filtertype - En av følgende verdier: input: Hvis filteret som endres filterer inndata. output: Hvis filteret som endres filterer utdata. dial: Hvis filteret som endres filtrerer et oppringt grensesnitt som kobles til action - Handling som skal utføres når en pakke ikke gir treff på noen av filtrene. fragcheck - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontroll for inndata- pakker. Kommentarer: Endrer standardhandlingen for en filtertype- og/eller fragment- kontrollinnstillinger for angitt grensesnitt. Eksempler: set filter name="Ekstern tilkobling" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuell privat tilkobling" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - kommando Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angitt vert.
netsh diag ping dns
Pinge DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp show
Viser informasjon.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser nabohurtigbufferoppf?ringer.
netsh routing ipx add staticservice
Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.202
17104

MagicMouseTrails Magische Mausspuren am Windows Desktop!

 /

So many directorys in the directory tree in Windows 10 Explorer, why?

 /

My Magazin vom Start (Homescreen) am Android Handy entfernen!

 /

Security and Maintenance Change settings under Windows 10?

 /

Minimize Thunderbird in tray notification area (example)!

 /

Who needs the alternative cmd.exe and why?

 /

See list of all installed fonts under Windows 10 (+ 4K problem)!

 /

USB Stick überprüfen bei Windows-7, wie geht das?

 /

Was ist das Heimnetzwerk unter Windows-7 (Einfache Freigabe)?

 /

Windows 10 1803 / 1809 Spring Creators und Redstone Update hängt!

 /

How to disable auto tips, messages and Adds in Windows 10?

 /

Löschen und entfernen Sie gesperrte Dateien und Ordner!

 /