NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » filter

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set filter ? Bruk: set filter [name=] [[filtertype=]input|output|dial [action=]drop|forward] [[fragcheck=]enable|disable] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet der filteret brukes. filtertype - En av følgende verdier: input: Hvis filteret som endres filterer inndata. output: Hvis filteret som endres filterer utdata. dial: Hvis filteret som endres filtrerer et oppringt grensesnitt som kobles til action - Handling som skal utføres når en pakke ikke gir treff på noen av filtrene. fragcheck - Aktiverer eller deaktiverer fragmentkontroll for inndata- pakker. Kommentarer: Endrer standardhandlingen for en filtertype- og/eller fragment- kontrollinnstillinger for angitt grensesnitt. Eksempler: set filter name="Ekstern tilkobling" filtertype=dial action=forward set filter name="Virtuell privat tilkobling" fragcheck=disable

NETSH / ROUTING / IP / SET / FILTER

netsh routing ip set filter - Windows 2000/XP - kommando Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, filter, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip rip delete announcefilter
Sletter et annonseringsfiltersett for et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize host
Synkroniserer en sky med en angitt vert.
netsh diag ping dns
Pinge DNS-servere for hvert kort.
netsh routing ip igmp show
Viser informasjon.
netsh interface ipv6 show neighbors
Viser nabohurtigbufferoppf?ringer.
netsh routing ipx add staticservice
Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/filter.htm
0.202
17104

I have XP. Do I have to buy a boot manager for Windows 7 to be able to install it?

 /

Is it possible with slmgr -rearm to extend the Windows 10 trial period?

 /

Bug with time zones / summer time!

 /

How to enable Server 2016 Virtualization on Windows 10?

 /

The file system on a Windows 10, 8.1, 7 PC!

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Q-Dir Grouping in Explorer Turn off in the list view!

 /

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

After updating Win-10 no space on the disk, what now?

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, how to create?

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

Duplex with non-duplex scanners, improved sorting for print out!

 /