NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » set » persistentroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip set persistentroute ? Bruk: set persistentroute [dest=] [mask=] [name=] [[nhop=]] [[proto=]static|nondod] [[preference=]] [[metric=]] [[view=]unicast|multicast|both] Parametere: Merke Verdi dest - Måladressen for den angitte ruten. mask - Nettverksmasken for måladressen. name - Grensesnittet der ruten skal endres. nhop - Neste hopp for ruten. For ruter over punkt-til-punkt- grensesnitt er ikke denne verdien nødvendig. proto - En av følgende verdier: static: Utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing (standard). nondod: Ikke utløs tilkobling med behovsbetinget oppringing. preference - Foretrukkenheten for ruten. metric - Metrikken for ruten. view - En av følgende verdier: unicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk multicast: Ruten er bare gyldig for unicast-trafikk both: Ruten er gyldig for både unicast- og multicast- trafikk (standard). Kommentarer: Endrer en fast statisk rute på det angitte grensesnittet. Eksempler: set persistentroute 192.168.1.0 255.255.255.0 "Virtuell privat tilkobling"

NETSH / ROUTING / IP / SET / PERSISTENTROUTE

netsh routing ip set persistentroute - Windows 2000/XP - kommando Endrer en fast statisk rute. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, set, persistentroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set scope
Angir navnet til et multicast-omr?de.
netsh ras aaaa show accounting
Viser gjeldende kontobehandlingstilbyder.
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
netsh interface show credentials
Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Endrer en fast statisk rute. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/set/persistentroute.htm
0.421
16449

Calibrate joystick / game controller under Windows 10, 8.1, ...!

 /

Date / time customize command prompt, with examples, can I?

 /

Save electricity, save hardware, save money, save nature on all Windows!

 /

You can easy get a Pixel Color from you Desktop!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Was ist ein USB 3.0 SD Karten Adapter?

 /

Can I start QuickTextPaste minimized to tray?

 /

Windows-8.1 / 10 on-screen keyboard, (find, start, run)?

 /

Block APPs and desktop programs under Windows 10 (prevent them from starting)!

 /

Classic address bar under Windows 10 instead of a new address line!

 /

Is there also a way to save the position of the sticky notes?

 /

Internet Explorer 11 Eingabeleiste fehlt (Suchfeld, Menü)!

 /