NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundary

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundary ? Bruk: show boundary Kommentarer: Viser konfigurerte multicast-områdegrenser. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Grensesnitt Navnet på grensesnittet der grensen er angitt. Adresse IP-adressen til multicast-gruppen for grensen. Maske Nettverksmasken tilknyttet gruppeadressen. Områdenavn Navnet på multicast-gruppen.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARY

netsh routing ip show boundary - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundary, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx sap set global
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen.
netsh routing
Endrer til konteksten "netsh routing".
netsh interface ipv6 6to4 reset
Tilbakestiller alle 6-til-4-konfigurasjonstilstander.
netsh routing ip rip delete interface
Fjerner RIP fra angitt grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud synchronize seed
Synkroniserer en sky med fr?serveren.
netsh diag ping gateway
Pinge standard gatewayservere for hvert kort.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Viser konfigurerte grenselinjer for multicast-omr?der. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundary.htm
0.155
17799

What is a file extension, file suffix?

 /

Windows 10 Verzögerung beim Tippen?

 /

Folders expand too quickly at drag over, in Tree-View?

 /

How can I activate the Preview feature in Windows 7 Explorer?

 /

All WiFi / WLAN access points via command from the command prompt!

 /

What is Micro-Staff?

 /

Change computer name and working group in Windows 11/10!

 /

Find and Open the Internet Options in MS Windows OS!

 /

Windows 8.1, 10 Desktopverknüpfung für das schnelle Herunterfahren, Abmelden, Neustarten?

 /

System and program commands for MS Windows in QTP for more Hotkeys!

 /

The difference between the touch screen on a desktop computer and tablet!

 /

Create multiple guest accounts on Windows 11, 10, 8.1, MS Server with commands?

 /