netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » boundarystats

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show boundarystats ? Bruk: show boundarystats [[rr=]] Parametere: Merke Verdi rr - Oppdateringsfrekvensen uttrykt med en tid i sekunder. Kommentarer: Viser gjeldende IP-multicast-grenser. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Adresse IP-adressen til multicast-gruppen for grensen. Maske Nettverksmasken tilknyttet gruppeadressen. Grensesnitt Navnet på grensesnittet der grensen er angitt. Eksempler: show boundarystats rr=3 Kommandoen viser gjeldende IP-multicast-grensestatistikk, og oppdaterer visningen hvert 3. sekund inntil Ctrl+C trykkes for å avslutte visningen.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / BOUNDARYSTATS

netsh routing ip show boundarystats - Windows 2000/XP - kommando Viser IP-multicastgrenselinjer / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, boundarystats, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show filter
Viser pakkefiltre.
netsh routing ip autodhcp add
Legger en konfigurasjonsoppf?ring til i en tabell.
netsh interface ipv6 add address
Legger til en IPv6-adresse for et grensesnitt.
netsh routing ip rip show globalstats
Viser RIP-statistikk.
netsh p2p pnrp peer delete registration
Fjerner registrering av nodenavn.
netsh diag show dhcp
Viser DHCP-servere for hvert kort.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser IP-multicastgrenselinjer / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/boundarystats.htm
0.139
16652

Can I install program and drivers in compatibility mode on Win 8 / 8.1?

 /

Can i test on the second monitor the pixels?

 /

Kann ich die Desktop Uhr am Desktop frei positionieren?

 /

Enforce updated when change the Local Group Policy settings in Windows 8.1 / 10, how to?

 /

If do nothing on the PC as soon as possible in standby mode under Windows 10, 8.1, 7!

 /

How to selecting multiple pieces of Text in MS-Word?

 /

Downloadadresse IE-8 Windows Server-2008 x32(x86) und x64!

 /

IIS Web Server on Windows 10!

 /

What is Drop and Drag?

 /

Ist OneLoupe als Windows Bildschirmlupe für Dualmonitore geeignet?

 /

Can I customize Screen Resolution in Windows 10?

 /

Eingabeaufforderung, CMD Einstellungen ändern, Farbe, Schrift, ...?

 /