netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Bruk: show interface [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet. Kommentarer: Viser grensesnittinformasjon. Når brukt til å vise informasjon for alle grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Tilstand Viser om grensesnittet er aktivert eller deaktiver. Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til tilbakekobling eller intern eller fastsatt bruk. Grensesnitt Viser navnet på grensesnittet. Når brukt til å vise informasjon for et spesifikt grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til generell bruk eller unicast- eller multicast-bruk. Leverandør Viser leverandøridentifiserende informasjon for grensesnittet. Protokoll Viser protokollinformasjon for grensesnittet. Eksempler: show interface show interface name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser informasjon for alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser bare det spesifikke grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ip show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.187
15598

Virtual pointer stick, good for projectors and PowerPoint!

 /

How to show last open favorite e.g. the name of the .qdr file in the title bar!

 /

Adjust the preview window size in Windows 10, can I (MS-Explorer, enable)?

 /

Stop aggressive Windows programs and applications immediately!

 /

A stop watch that looks good even under Windows 10!

 /

Clean Installation of the Windows 10, how to do?

 /

Habe W7 über Vista installiert, mein Outlook mit allen Kontaktdaten ist weg!

 /

Small Icons Size in Taskbar of Windows 10!

 /

Change Mouse Pointer and Cursor size on Windows-10, (smaller, larger)?

 /

AHCI for Windows 8.1 and 10 via storahci (activate, switch)!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

Can i use this stress test for the overclocked graphics card (GPU crash)?

 /