NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » interface

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show interface ? Bruk: show interface [[name=]] Parametere: Merke Verdi name - Navnet på grensesnittet. Kommentarer: Viser grensesnittinformasjon. Når brukt til å vise informasjon for alle grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Tilstand Viser om grensesnittet er aktivert eller deaktiver. Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til tilbakekobling eller intern eller fastsatt bruk. Grensesnitt Viser navnet på grensesnittet. Når brukt til å vise informasjon for et spesifikt grensesnitt: Felt Beskrivelse ---- ----------- Type Viser hvordan grensesnittet brukes, som for eksempel til generell bruk eller unicast- eller multicast-bruk. Leverandør Viser leverandøridentifiserende informasjon for grensesnittet. Protokoll Viser protokollinformasjon for grensesnittet. Eksempler: show interface show interface name="Lokal tilkobling" Den første kommandoen viser informasjon for alle grensesnitt. Den andre kommandoen viser bare det spesifikke grensesnittet.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / INTERFACE

netsh routing ip show interface - Windows 2000/XP - kommando Viser grensesnittinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, interface, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh bridge install
Installerer komponenten som samsvarer med gjeldende kontekst.
netsh routing ip dnsproxy set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh interface ipv6 reset
Tilbakestiller IPv6-konfigurasjonstilstand.
netsh routing ip show
Viser informasjon.
netsh ras aaaa show acctserver
Viser RADIUS-server(e) som brukes til kontobehandling.
netsh firewall set icmpsetting
Angir ICMP-konfigurasjon for brannmur.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/interface.htm
0.156

Wie kann man die Schriftgröße im Explorer ändern?

 /

Die Spracherkennung soll nicht mit Windows 10/8 starten, (abstellen)?

 /

How big is Windows 10, size on disk after install on an partition?

 /

Use own image for the desktop background in Windows 8.1 and 10!

 /

Desktop Pointer Stick as an Blue Office Clamp for Windows!

 /

Hier ein schlichtes Beispiel beim Auslesen der Prozessliste im Task-Manager!

 /

Folder total size in the File-Explorer Status-Bar?

 /

How fast is Booting on Windows 7?

 /