netsh routing ip show rtmdestinations - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » rtmdestinations

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show rtmdestinations ? Bruk: show rtmdestinations [[operator=]matching|shorterthan|longerthan] [[dest=] [mask=]] [[view=]unicast|multicast|both] [[proto=]autostatic|local|netmgmgt|nondod|ospf|rip|static] Parametere: Merke Verdi operator - En av følgende verdier: matching: vis ruter som tilsvarer angitt mål shorterthan: vis ruter som er kortere enn målet longerthan: vis ruter som er lengre enn målet dest - IP-adressen til målet mask - Nettverksmaskeverdien til mål-IP-adressen view - En av følgende verdier: unicast: vis bare ruter som brukes for unicast multicast: vis bare ruter som brukes for multicast both: vis både unicast- og multicast-ruter (standard) protocol - Vis bare ruter som er lagt til av angitt ruteprotokoll Kommentarer: Viser mål i rutetabellen. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Prefiks - Adresseprefikset, i CIDR-notasjon (Classless Internet Domain Routing). Eksempel: 10.0.0.1/8 Protokoll - Protokollen som la til ruten Ftr - Foretrukkenhetsverdien til ruten Met - Den primære metrikkverdien til ruten, brukes til å skille mellom like ruter med lik foretrukkenhet Gateway - IP-adressen til det neste hoppet som brukes til videresending Vw - Liste over visninger (U=unicast, M=multicast) Grensesnitt - Grensesnittet som ruteren pekker til og bruker Eksempler: show rtmdestinations show rtmdestinations sh 10.0.0.1 show rtmdestinations lo 172/8 Den første kommandoen brukes til å vise alle prefikser i rutetabellen. Den andre kommandoen viser alle prefikser kortere enn 10.0.0.1, og den tredje kommandoen brukes til å vise alle prefikser i undertreet 172.0.0.0/8.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / RTMDESTINATIONS

netsh routing ip show rtmdestinations - Windows 2000/XP - kommando Viser m?l i rutingstabellen / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, rtmdestinations, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip add wins
Legger til en statisk WINS-serveradresse.
netsh routing ip ospf show virtifstats
Viser virtuelle OSPF-grensesnitt
netsh p2p group show
Viser informasjon.
netsh winsock
Endrer til konteksten "netsh winsock".
netsh routing ip delete
Sletter en konfigurasjonsoppf?ring fra en liste over oppf?ringer.
netsh interface ipv6 help
Viser en liste over kommandoer.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Viser m?l i rutingstabellen / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/rtmdestinations.htm
0.14
16614

Restore the location of the default profile directory on Windows 10!

 /

How to Works the comparison of the Images (FindSameImagesOK)?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

What is the difference between Windows 7 Ultimate x64 to x86?

 /

Automatisches Anpassen der Energieoptionen unter Windows!

 /

Scan the hard disk for lost disk space on Windows 10.8.1, 7.0, ...!

 /

On Windows 8.1 and 10, can I turn off the Internet?

 /

Taskkill with the Cmd.exe, how to use correct and useful with examples!

 /

Wie kann ich Windows-10 wirklich Ausschalten / Herunterfahren?

 /

How to change password, remove or create a new on Windows 10 or Server?

 /

How to show Program Name in Windows 10 Task-Bar (Title, Icons)?

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /