NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ip » show » scope

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ip show scope ? Bruk: show scope Kommentarer: Viser multicast-områder som er konfigurert på ruteren. Informasjonen som vises for denne kommandoen består av: Felt Beskrivelse ---- ----------- Adresse Viser start-IP-adressen til multicast-området. Maske Viser nettverksmasken til områdets adresse. Områdenavn Viser navnet til multicast-området.

NETSH / ROUTING / IP / SHOW / SCOPE

netsh routing ip show scope - Windows 2000/XP - kommando Viser konfigurerte multicast-omr?der p? ruteren. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ip, show, scope, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface ip show udpconn
Viser UDP-tilkoblinger.
netsh routing ip rip add announcefilter
Legger til et filter for ruter som annonseres p? et grensesnitt.
netsh p2p pnrp cloud show names
Viser lokalt registrerte navn.
netsh diag dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip igmp dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 show destinationcache
Viser m?lhurtigbufferoppf?ringer.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ip/show/scope.htm
0.093

Export file time and conveniently edit or customize in Excel or Calc!

 /

Problems with Windows-10 and favorites and desktop shortcuts!

 /

Turn off data roaming on the Samsung Galaxy!

 /

Wie kann ich TDSL von T-Online bei Vista einrichten?

 /

Open Advanced System Setting in Windows 10 (three solutions)!

 /

Wie kann ich den File Unlocker deinstallieren (ThisIsMyFile)?

 /

The virus scanner never finds anything, do I need something like this under Windows-10?

 /

Installieren Sie Schriftarten über Microsoft Store in Windows 10!

 /