netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » add » staticservice

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx add staticservice ? ADD-kommandoen brukes til å legge til nye oppføringer i IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: ADD INTERFACE grsnavn ADD STATICROUTE grsnavn nett [NEXTHOPMACADDRESS=] mac [TICKS=] intervall [HOPS=] mellomstasjoner ADD STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [NETWORK=] nett [NODE=] node [SOCKET=] socket [HOPS=] mellomstasjoner ADD FILTER grsnavn modus [SRCNET= nettmaske] [SRCNODE= node] [SRCSOCKET= socket] [DSTNET= nettmaske] [DSTNODE= node] [DSTSOCKET= socket] [PKTTYPE= pakketype] [LOG] der: grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). nettverk - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon for mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). tjtype - tjenestetype med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). tjnavn - tjenestenavn. node - nodeadresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). socket - socketadresse med 2 byte (opptil 4 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). modus - INPUT eller OUTPUT. maske - nettverksmaske med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). pakketype - pakketype med 1 byte (opptil 2 heksadesimale sifre. handling - PERMIT or DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / ADD / STATICSERVICE

netsh routing ipx add staticservice - Windows 2000/XP - kommando Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, add, staticservice, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy set v6tov4
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv4.
netsh routing ipx rip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh ras ipx set netassign
Angit metoden RAS-serveren tilordner IPX-adresser til klientene med.
netsh interface ip show address
Viser IP-adressekonfigurasjon.
netsh routing ip relay set interface
Oppdaterer konfigurasjonen av DHCP Relay Agent p? grensesnittet.
netsh p2p pnrp
Endrer til konteksten "netsh p2p pnrp".Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Legger til en statisk tjeneste i den statiske tjenestetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/add/staticservice.htm
0.217
19521

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /

Help on Windows 10 I can not change the file time stamp, why?

 /

Difference extended command prompt and normal on Windows?

 /

Wi-Fi Password of your Current Network (show, find, hack)?

 /

Was ist Portable Freeware / Software?

 /

Full switch off for grouping in Explorer list views!

 /

Mouse Double-Click problem at Windows-10, can I resolve this?

 /

Change timestamps for certain files!

 /

Windows-7 Schattenkopien komplett deaktivieren?

 /

Wo habe ich da die Möglichkeit, Anzeigedetails (Spalten) auszuwählen?

 /

Help, my Windows 10 taskbar is getting full quickly, what can I do?

 /

Uninstall and install Desktop OK (64-bit / 32-bit) Windows 10, 8.1, 7!

 /