NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » netbios

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx netbios ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / NETBIOS

netsh routing ipx netbios - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, netbios, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh ras aaaa add acctserver
Legger til en RADIUS kontobehandlingsserver.
netsh dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh routing ipx netbios". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/netbios.htm
0.234
17303

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

ERR_EMPTY_RESPONSE, Message?

 /

Viele Variablen bei QuickTextPaste funktionieren nicht!

 /

New in QTP 5.01 Menu sorting, submenus and icons!

 /

X64, EM64T oder IA64 Prozessoren, wo ist der Unterschied?

 /

Find Same Images Rotated and Negative plus Flipped!

 /

Print or export search result data list from Explorer in Win 10, 8.1, 7 (xls, txt, html, csv)!

 /

How can I change the desktop wallpaper background in Windows 7?

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

Disable numeric sorting in MS Explorer (file, folder Windows 10, 8.1) !

 /

How can I export the Explorer file list for Excel (XLS, CSV, HTML)?

 /

Auto Save the Desktop Symbol for Windows!

 /