NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » rip » set » global

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx rip set global ? GLOBAL-objektet brukes til å konfigurere globale RIP-innstillinger. Kommandosyntaks: SHOW GLOBAL SET GLOBAL [[LOGLEVEL=] nivå] hvor: nivå - NONE, Errors_Only, Warnings_And_Errors, Maximum_Information.

NETSH / ROUTING / IPX / RIP / SET / GLOBAL

netsh routing ipx rip set global - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, rip, set, global, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip set filter
Endrer filterattributter p? det angitte grensesnittet.
netsh ras aaaa set
Angir konfigurasjonsinformasjon.
netsh firewall delete allowedprogram
Sletter konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip nat uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface reset
Tilbakestiller informasjon.
netsh routing ipx rip show global
Viser konfigurasjonen av den globale protokollen.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/rip/set/global.htm
0.187
18019

Magnifier for Microsoft Windows 8.1 (open, find)!

 /

Windows 10 / 11 Desktop not showing, why, what can i do?

 /

Can I remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

Safely Remove Drives is missing from the Windows 11 taskbar, why?

 /

Beim Programm verstehe ich die Funktion "Bessere Bilder markieren" nicht?

 /

Create a new scan profile in order not to repeat settings!

 /

Download the Windows 8 and 8.1 Enterprise directly and test it 90 days for free!

 /

Windows 8.1/10: The file associations on Metro applications are frustrating!

 /

How can I eliminate most of the corona viruses?

 /

Wie kann man das Internet-Datenlimit in Windows 11 festlegen?

 /

How much memory does windows 7 need?

 /

Ich finde den Profi Klausel Button nicht?

 /