NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
netsh routing ip rip set flags
Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping wins
Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm

0.077

Show My-Computer and Control Panel on Desktop in Windows 10?

 /

I missing the Navigation Area with the Folder Tree in Windows 10 Explorer?

 /

Warum sind bei Vista keine Desktopverknüpfungen möglich?

 /

Enable, Confirm Dialog when delete files or folder in Windows 10?

 /

How to select multiple non sequential Rows of Text in MS-Word?

 /

Desktop Zeiger Stab als Blau Büroklammer für Windows!

 /

Drop your own custom flakes on the desktop?

 /

The tabs are not always displayed (visible) in the Explorer view of Q-Dir, why?

 /