NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
netsh routing ip rip set flags
Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping wins
Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm
0.046

Disable auto start of the speech recognition in Windows 8.1 (turn off)?

 /

Bitte denken Sie an die Umwelt, bevor Sie diese E-Mail ausdrucken, warum?

 /

Run cmd.exe (command prompt) in administrator mode on Windows 8.1 / 10!

 /

Should I turn off the power saving mode in Windows or not?

 /

How big should be the Windows 8 and Windows 8.1 disk partition size?

 /

Do i also need a disk, if yes, for what?

 /

Spell checker Windows 10 spelling mistakes, settings!

 /

No file share selected, what can I do?

 /