NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. add - Legger til en konfigurasjonsoppføring i en liste over oppføringer. delete - Sletter en konfigurasjonsoppføring fra en liste over oppføringer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. set - Angir konfigurasjonsinformasjon. show - Viser konfigurasjonsinformasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP

netsh routing ipx sap - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh routing ipx sap". / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx set filter
Oppdaterer et pakkefilter i listen over filtre.
netsh routing ip add interface
Aktiverer IP-videresending p? et grensesnitt.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Viser informasjon om 6-til-4-grensesnittskonfigurasjon.
netsh routing ip rip set flags
Angir RIP-relaterte flagg for et bestemt grensesnitt.
netsh p2p pnrp dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh diag ping wins
Pinge overordnede og underordnede WINS-servere for hvert kort.
Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap.htm

0.077

How to turn On and Off the Tablet Mode in Windows 10?

 /

How to open Quickly  Ease of Access Center in Windows 8.1 and 10?

 /

Do I have Windows 10 Redstone 4 or 5 (Creators, Version, System)?

 /

The Windows 8.1 Desktop Search!

 /

Disable or enable Hibernate and Sleep at Windows 8/10 and 8.1, how to?

 /

Die Stoppuhr stoppt den Countdown bei Mausklick, warum?

 /

Open and change default programs settings in Windows 8/8.1/10 for fileextensions, formats, types?

 /

Wie bekomme ich in CityVille mehr Energie, gibt es hier einen Trick?

 /