NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » sap » set

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx sap set ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: set filter - Oppdaterer en protokollfilteroppføring i listen over filtre. set global - Oppdaterer konfigurasjonen av den globale protokollen. set interface - Oppdaterer protokollinformasjonen på et grensesnitt.

NETSH / ROUTING / IPX / SAP / SET

netsh routing ipx sap set - Windows 2000/XP - kommando Angir konfigurasjonsinformasjon. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, sap, set, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall set allowedprogram
Angir konfigurasjon for brannmurtillatte programmer.
netsh routing ip ospf add protofilter
Legger til OSPF-protokollfilter.
netsh interface show credentials
Viser godkjenningene som brukes til ? koble til et grensesnitt.
netsh routing ipx sap delete filter
Sletter et protokollfilter fra listen over filtre.
netsh ras show link
Viser koblingsegenskapene som PPP vil forhanle om
netsh interface ip show wins
Viser WINS-serveradresser.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/sap/set.htm
0.046

Do not Sleep parameter example!

 /

Program parameters eg Windows Command line options!

 /

MEMORY.DMP Datei?

 /

Turn-off the Windows 7 to a specific time without and with additional software (shutdown.exe)?

 /

How can I minimize the other programs to tray, with this Freeware?

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

The ejection of the VHD over the MS Explorer in Windows 8.1!

 /

How to find Recovery options in Windows 10 / Home and Pro (reset, clear)?

 /