netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » routing » ipx » set » staticroute

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh routing ipx set staticroute ? SET-kommandoen brukes til å oppdatere IPX-konfigurasjonen. Kommandosyntaks: SET INTERFACE grsnavn [[ADMSTATE= ] admtilstand] [[WANPROTOCOL= ] prot] SET STATICROUTE grsnavn nett [[NEXTHOPMACADDRESS=] mac] [[TICKS=] intervall] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET STATICSERVICE grsnavn tjtype tjnavn [[NETWORK=] nett] [[NODE=] node] [[SOCKET=] socket] [[HOPS=] mellomstasjoner] SET FILTER grsnavn modus handling hvor grsnavn - navn på grensesnittet (bruk oppringing for RAS-klienter). admtilstand - ENABLED eller DISABLED. prot - PPP eller IPXWAN. nett - nettverksadresse med 4 byte (opptil 8 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). mac - neste mellomstasjon i mac-adresse med 6 byte (opptil 12 heksadesimale sifre, innledende 0 valgfritt). intervall - intervallantall (desimal). mellomstasjoner - antall mellomstasjoner (desimal). modus - INPUT eller OUTPUT. handling - PERMIT eller DENY.

NETSH / ROUTING / IPX / SET / STATICROUTE

netsh routing ipx set staticroute - Windows 2000/XP - kommando Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP
netsh, routing, ipx, set, staticroute, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh interface portproxy show v6tov6
Viser parametere for IPv6-tilkoblinger via proxy til en annen IPv6-port.
netsh routing ipx rip show filter
Viser listen over protokollfiltre.
netsh ras set tracing
Aktiverer/deaktiverer utvidet sporing for en komponent.
netsh interface ip show ipstats
Viser IP-statistikk.
netsh routing ip relay uninstall
Fjerner rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh p2p pnrp cloud set pnrpmode
Modifiserer parametere for PNRP-moduskonfigurasjon.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Oppdaterer en statisk rute i rutetabellen. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/routing/ipx/set/staticroute.htm
0.125
17207

DesktopOK auf die neueste Version aktualisieren, Update?

 /

KO Timer more options for the Process and APP Terminator on Windows (10, 8.1, ...)!

 /

Can I select/add users for Windows 8 / 10 Remote Desktop connections (allow, disallow, access authorization)?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

The Group Policy for the Windows 10 Explorer!

 /

How can I change user passwords in Windows 7 and 8.1 without knowing current password?

 /

Has DesktopOK Save option for correct layout naming at multi-screens?

 /

How to use the search box in the Windows Explorer file search (8, 8.1 and 10)!

 /

Can I print only the selected text in Office Word?

 /

Wie kann ich bei Windows-7 das Windows Snap aktivieren, bzw. deaktivieren?

 /

Shut down the Windows PC after deleting the data!

 /

Shutdown - Restart shortcut Windows 10, can I create?

 /