netsh winsock - Windows 2000/XP - kommando


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock ? Følgende kommandoer er tilgjengelige: Kommandoer i denne konteksten: ? - Viser en liste over kommandoer. dump - Viser et konfigurasjonsskript. help - Viser en liste over kommandoer. reset - Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. show - Viser informasjon. Får å se Hjelp for en kommando, skriver du kommandoen etterfulgt av et mellomrom og deretter ?.

NETSH / WINSOCK

netsh winsock - Windows 2000/XP - kommando Endrer til konteksten "netsh winsock". / Windows 2000/XP
netsh, winsock, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip dump
Viser et konfigurasjonsskript.
netsh interface ipv6 set privacy
Endrer konfigurasjonsparametere for sikkerhetsniv?.
netsh routing ip show mfestats
Viser statistikk om oppf?ringer for multicast-videresending
netsh ras add registeredserver
Registrerer angitt Windows 2000-datamaskin som en RAS-
netsh firewall show
Viser branmurkonfigurasjon.
netsh routing ip ospf delete protofilter
Sletter OSPF-protokollfilter.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Endrer til konteksten "netsh winsock". / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock.htm
0.186
13818

Quickly execute a ping command through CTRL!

 /

Create Character Map keyboard shortcut for all Windows OS!

 /

Optionally as installed or portable Windows Clipboard Tool!

 /

Smart screen and upgrade problem with Win-10!

 /

Rule that prevents the computer goes into standby during a download?

 /

Modify Auto-Play settings in Windows 10, (enable turn off)!

 /

See more of your Wallpaper on the Windows Desktop and Server OS!

 /

Installing a printer with own drivers, using HP as an example under Win 10, 8.1, 7!

 /

The wrong program opens a file in Windows 8.1 / 10?

 /

Fantastic Rain Drops for all Mouse Devices on MS Windows OS!

 /

Windows-10 neue versteckte Funktionen!

 /

How to open in Windows 8.1/10 the program path through the task manager?

 /