NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Bruk: reset Merknader: Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. Alle tidligere installerte lagdelte Winsock- tjenestetilbydere må installeres på nytt. Denne kommandoen påvirker ikke oppføringer for Winsock-navneområdetilbydere.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.077

Benutzer-Wechsel in Windows 10 ohne Abmeldung?

 /

Geschwindigkeit Mobile Daten LTE/4G/2G/E am Samsung Galaxy anpassen?

 /

How to create and format a new partition (volume) in Windows 7?

 /

Where are the Start Menu settings in Windows 10?

 /

Wrong decimal symbol in Windows 10, how to change numbers formats?

 /

Windows 10 app deny microphone access, but how!

 /

What does restore the clipboard in Multi Clipboard slots on Windows 10 (8.1, 7)?

 /

Hilfe MS Windows Maus öffnet Dateien bei einem Klick?

 /