NETSH - Windows XP/2000

netsh » winsock » reset

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh winsock reset ? Bruk: reset Merknader: Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. Alle tidligere installerte lagdelte Winsock- tjenestetilbydere må installeres på nytt. Denne kommandoen påvirker ikke oppføringer for Winsock-navneområdetilbydere.

NETSH / WINSOCK / RESET

netsh winsock reset - Windows 2000/XP - kommando Tilbakestiller Winsock-katalogen til en ren tilstand. / Windows 2000/XP
netsh, winsock, reset, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip nat install
Installerer rutingsprotokollen som svarer til gjeldende kontekst.
netsh interface portproxy set v6tov6
Oppdaterer en oppf?ring det skal lyttes p? for IPv6, og kobles til med proxy via IPv6.
netsh routing ipx rip help
Viser en liste over kommandoer.
netsh ras ipx set nodereq
Angir om klienter kan be om deres egne IPX-nodenumre.
netsh interface ip show config
Viser IP-adresser og tilleggsinformasjon.
netsh routing ip relay show
Viser informasjon.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/no/Windows_XP/netsh/winsock/reset.htm
0.046

Keep a specific layout pane setting, size and view 4 next start!

 /

How to disable Auto Startup Programs in Windows 7?

 /

How can I change the administrator,  Windows 8.1 / 10 (user account)?

 /

How to uninstall the Internet Explorer in Windows 8.1 and 10!

 /

Server 2008/2012 und Windows 7/8.1/10 parallel installieren?

 /

Various program / tool requests for Windows!

 /

How to remove Device Performance Test Samsung-TV?

 /

How do I find the quicktextpaste.ini (create a backup )?

 /