NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routingu

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.078

Facebook.de Anwendungen und Spiele löschen, bzw. entfernen?

 /

Help: "Connection error" in Windows-10 when the folder is locked!

 /

How to create Selection of text fields for single hotkey (keyboard shortcut)?

 /

Wie kann ich den Microsoft Explorer deinstallieren?

 /

What is Program Files (x86) Folder in Windows 8.1 / 10 64-Bit (x64)?

 /

Multi Touch Test für Windows!

 /

How can I deactivate the Windows 8 / 8.1 Favorites in the navigation pane (folder tree view show)?

 /

HDMI am alten Notebook (Laptop)?

 /