NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge ? Dostępne są następujące polecenia: Polecenia w tym kontekście: ? - Wyświetla listę poleceń. dump - Wyświetla skrypt konfiguracji. help - Wyświetla listę poleceń. install - Instaluje składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. set - Ustawia informacje o konfiguracji. show - Wyświetla informacje. uninstall - Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. Aby wyświetlić pomoc dla polecenia, wpisz polecenie, potem spację, a następnie wpisz ?.

NETSH / BRIDGE

netsh bridge - Windows 2000/XP - polecenie Zmiany w kontekście `netsh bridge'. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ip relay uninstall
Usuwa protokół routingu odpowiadający bieżącemu kontekstowi.
netsh p2p pnrp cloud set seed
Modyfikuje parametr konfiguracji serwera referencyjnego PNRP.
netsh diag connect iphost
Połącz się z hostem o adresie IP określonym przez użytkownika.
netsh routing ip igmp add interface
Konfiguruje protokół IGMP w określonym interfejsie.
netsh interface ipv6 show address
Wyświetla adresy IPv6.
netsh routing ip show rtmroutes
Wyświetla trasy w tabeli routingu
Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge.htm
0.093

I am visually impaired! How do I enlarge the font on my System for my computer screen eg. desktop?

 /

Suggestions from users for the Quad Explorer!

 /

Camera Noise in Screenshot Feature for Windows in Desktop-OK?

 /

Erstellen Sie Favoriten, um Programm und Befehle schneller auszuführen!

 /

Wie kann man Dateiendungen ändern in Windows 7 (Datei-Typ/Erweiterung)?

 /

The best alternative File Explorer for Windows 10!

 /

Zurücksetzen der Internet Explorer-Einstellungen in Windows 10, aber wie?

 /

Printer is suddenly gone under Windows 10, why?

 /