NETSH - Windows XP/2000

netsh » bridge » uninstall

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh bridge uninstall ? Sposób użycia: uninstall Brak obsługi. W celu odinstalowania przejdź do folderu Połączenia sieciowe.

NETSH / BRIDGE / UNINSTALL

netsh bridge uninstall - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP
netsh, bridge, uninstall, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx rip show global
Wyświetla globalną konfigurację protokołu.
netsh ras show
Wyświetla informacje.
netsh interface ip show tcpconn
Wyświetla połączenia protokołu TCP.
netsh routing ip rip add
Dodaje do tabeli wpis konfiguracji.
netsh p2p pnrp cloud show list
Wyświetla listę chmur.
netsh diag dump
Wyświetla skrypt konfiguracji.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa składnik odpowiadający bieżącemu kontekstowi. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/bridge/uninstall.htm
0.296
16838

I have problems with Aero in Windows 7, can I fix and activate it?

 /

Wie kann ich in Windows Texte aus Fenstern abfragen, Zwischenablage!

 /

Kann ich Short Note unter Windows 10, 8.1 oder 7 deinstallieren?

 /

Diverse Programm / Tool Anfragen für Windows!

 /

Windows 10 installation depends: Do you relax back?

 /

Windows x64 Betriebssysteme, was dat?

 /

How to disable or enable hibernate in windows 7?

 /

Explanation of terms: 2G, 3G, 4G and 5G?

 /

Left and right arrow keys to select/deselect the image in List View!

 /

How to change the drive letter in Windows 10, DVD and USB drives?

 /

What is a paper size?

 /

Der Windows 7, 8.1, 10 Explorer merkt sich die markierten Objekte nicht?

 /