NETSH - Windows XP/2000

netsh » delete » helper

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh delete helper ? Sposób użycia: delete helper Uwagi: Usuwa plik DLL określonego pomocnika z konsoli netsh. Zauważ, że po usunięciu pomocnika nie jest on już obsługiwany przez konsolę netsh.

NETSH / DELETE / HELPER

netsh delete helper - Windows 2000/XP - polecenie Usuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP
netsh, delete, helper, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh routing ipx show interface
Wyświetla konfigurację protokołu IPX w interfejsie.
netsh routing ip autodhcp delete exclusion
Usuwa wyjątek z zakresu programu przydzielania DHCP.
netsh interface ipv6 add v6v4tunnel
Tworzy tunel point-to-point typu IPv6-in-IPv4.
netsh routing ip rip show neighbor
Pokazuje statystykę elementów równorzędnych protokołu RIP.
netsh p2p pnrp peer show
Wyświetla informacje.
netsh diag show modem
Wyświetla wszystkie modemy.
... Windows-10
Windows 10 How To

... Windows 10 FAQ
... Windows 10 How To
Usuwa bibliotekę DLL pomocnika. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/delete/helper.htm
0.202
13532

Wofür sind die Linien und Schaltflächen an der Wurzel?

 /

How can I detect a corrupted pixel on the LCD monitor on Win 10 or 8.1 (11)?

 /

High CPU usage by Windows Explorer at 100 percent?

 /

Optionally exclude hard links and soft links, for what?

 /

Change Windows 7 Product Key?

 /

How can I change the color of the sorted column. Right now the sorted column turns white?

 /

Add multiple folders to compare photos under Windows 11, 10, ...!

 /

What should I do if my Norton or McAfee Antivirus is expired?

 /

Update thumbnails in Windows 11 or 10 Explorer!

 /

Test the PC for several hours!

 /

Query of the RGBA or HLS color value via the information area of ​​the taskbar!

 /

Is a problem-free Postbank real-time transfer possible?

 /