NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Sposób użycia: connect mail Parametry: Brak. Przykłady: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - polecenie Połącz z serwerem poczty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.171

Disable auto sleep mode on windows 10 tablet PC, how to?

 /

Was kann ich tun, wenn mein Windows 10 Computer nicht startet?

 /

Exclude a Folder in Windows 10 Defender!

 /

In Windows 8 (8.1, 10) komprimierte Dateien bei der Datei Suche einbeziehen, oder ausschließen (.ZIP, .CAB usw.)!

 /

Can I disable autoplay for DVD, CD, USB in Windows 7, how to?

 /

Windows 10 drop-down menus are aligned to the left, why not right?

 /

Set the default printer for the programs in Windows 8, 8.1, 10!

 /

Multiple Page Scan to PDF for all Windows OS!

 /