netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - polecenie


 
NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Sposób użycia: connect mail Parametry: Brak. Przykłady: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - polecenie Połącz z serwerem poczty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.Windows-10

Windows-10

... facebook.de
... Windows-10 FAQ
... Windows-10 Info


Become a Sponsor
... Your button here?

Połącz z serwerem poczty. / Windows 2000/XP

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.233
14061

Program with which you can transform JPG into PDF!

 /

Tips to recognize the active window faster and so!

 /

Click on identical photos to delete them, I will not be able to finish my work!

 /

How to find the calculator in Windows 8 and 8.1 (open, start, run)?

 /

Wo ist bei Windows-7 der Arbeitsplatz?

 /

Managing Layout profiles from Task-Bar (Windows Desktops)!

 /

12-Ants for all Windows OS Desktops!

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 7 Ultimate x64 zu x86?

 /

Wo ist der Unterschied zwischen Windows 8 x64 zu x86?

 /

Create search shortcut on Windows-10 Desktop, can I?

 /

What is a blue screen?

 /

Connect to a Remote Registry, can I for Windows?

 /