NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » connect » mail

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag connect mail ? Sposób użycia: connect mail Parametry: Brak. Przykłady: connect mail

NETSH / DIAG / CONNECT / MAIL

netsh diag connect mail - Windows 2000/XP - polecenie Połącz z serwerem poczty. / Windows 2000/XP
netsh, diag, connect, mail, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh diag show os
Wyświetla informacje o systemie operacyjnym.
netsh routing ip nat delete interface
Usuwa NAT z określonego interfejsu.
netsh interface portproxy set v4tov4
Aktualizuje wpis do nasłuchiwania protokołu IPv4 i łączenia serwerem proxy za pomocą protokołu IPv4.
netsh routing ipx rip delete
Usuwa wpisy konfiguracji z listy wpisów.
netsh ras ipx set negotiation
Ustawia, czy protokół IPX jest negocjowany dla połączeń klienta z serwerem RAS.
netsh interface ip show address
Wyświetla konfigurację adresu IP.

Windows-10


Windows-10

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?

HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/connect/mail.htm
0.078

Can I Download the Windows-10 and Install it!

 /

Huge Desktop Pointer Stick in USA design!

 /

Wo kann ich den Bildschirmschoner aktivieren an meinem Samsung?

 /

Is there a way to start Q-Dir with a parameter of path for Explorer-Views?

 /

The Random number generator create multiple files for Windows!

 /

The correct size of the paging file in Windows 10?

 /

Extend test period in Windows 7 (Delay activation)!

 /

Disable Login Screen in Windows 10, how to?

 /