NETSH - Windows XP/2000

netsh » diag » dump

Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
(C) Copyright 1986-2001 Microsoft Corp.
C:\WINDOWS>netsh diag dump ? Sposób użycia: dump Uwagi: Tworzy skrypt zawierający konfigurację bieżącą. Po zapisaniu skryptu w pliku można użyć go do przywrócenia zmienionych ustawień konfiguracji.

NETSH / DIAG / DUMP

netsh diag dump - Windows 2000/XP - polecenie Wyświetla skrypt konfiguracji. / Windows 2000/XP
netsh, diag, dump, cmd, command, Windows, 2000/XP
Quick - Link:
netsh firewall show allowedprogram
Wyświetla konfigurację programów dozwolonych przez
netsh routing ip ospf delete range
Usuwa określony zakres dla identyfikatora obszaru.
netsh lan help
Wyświetla listę poleceń.
netsh routing ipx sap show interface
Wyświetla konfigurację protokołu w interfejsie.
netsh routing ip add filter
Dodaje filtr pakietów do określonego interfejsu.
netsh interface ipv6 6to4 show interface
Wyświetla informacje o konfiguracji interfejsu 6to4.

Windows-10


Become a Sponsor
... Your button here?


Windows-10

Windows-10
HTTP: ... cmd/pl/Windows_XP/netsh/diag/dump.htm
0.062

Was ist Phishing?

 /

Testversion, was ist das?

 /

Can I somehow disable the click navigation sound ?

 /

Keep the shift key pressed and edit the command!

 /

Connect to a Remote Registry, how to for Windows?

 /

Where can I find the file version history in Windows 8.1 / 10 (backup, security)!

 /

Help, the Windows 8 / 10 Explorer does not update e.g. auto refresh the file list view?

 /

Wie ändert man den Administrator in Windows 10?

 /